Wedstrijdorganisatie

Aan welke vereisten een competitiewedstrijd zwemmen (waaronder ook masterwedstrijden) moet voldoen, staat in het Sportreglement Zwemmen.

Voorprogramma/uitsluitingscodes

Het sjabloon van het voorprogramma is geïntegreerd in Meet Manager.

Als organisator maak je je wedstrijd aan in Meet Manager. Je vervolledigt het rapport van Meet Manager en stuurt het ter goedkeuring naar de verantwoordelijke binnen de provincie.

Aan de wedstrijdorganisatoren: de template met de laatste uitsluitingscodes voor de organisatie van je wedstrijd is hier te vinden:

G-zwemmers integreren in de 'reguliere competities'

Bekijk in dit filmpje hoe je de competitienummers van G-zwemmers kan aanpassen.

Vervolgens kan je in dit document bekijken wat de te zetten stappen in Team- en MeetManager zijn om G-zwemmers te laten deelnemen aan de 'reguliere competities'.

Aanmelden voor de wedstrijd

Op het jurysecretariaat ligt een lijst met de namen van alle afgevaardigden. Elke afgevaardigde moet zich voor de start van de wedstrijd persoonlijk aanmelden op het secretariaat.

De afgevaardigde wordt verondersteld aanwezig te zijn gedurende de ganse wedstrijd. Hij/zij kan zich laten vervangen. Bij een vervanging wordt de naam van de nieuwe afgevaardigde aan het secretariaat doorgegeven.

Officials moeten zich ten laatste 45 minuten voor de aanvang van de wedstrijd bij de kamprechter melden.

Verantwoordelijkheid van de organisatoren van officiële zwemwedstrijden in België

Na elke wedstrijd in België moeten de organiserende clubs de volgende zaken doorsturen naar pascale.verbauwen@zwemfed.be:

 • een lijst van deelnemende clubs (pdf);
 • een volledige uitslag in lenex (uitslag waar alle effectief gefungeerde officials in vermeld zijn);
 • een wedstrijdverslag (ondertekend door jurysecretaris en kamprechter) met correcte vermelding van de timing en het eventueel tekort aan officials;
 • een volledige uitslag (PDF-bestand).

De Vlaamse en Franstalige Zwemfederatie sturen deze na controle door naar Swimrankings.

SPLASH-wedstrijdprogramma

Voor het verwerken van de resultaten dient gebruik gemaakt te worden van het SPLASH-wedstrijdprogramma. Wil je dit installeren? Ga dan naar deze pagina.

Via volgende links vind je ook de handleidingen voor:

Na de wedstrijd?

Het is heel belangrijk dat de organiserende club tijdig de resultaten doorstuurt voor verdere verwerking en indien nodig nadien fouten doorgeeft.

Fouten in de resultaten

De organiserende club dient een nieuw, verbeterd lenex-bestand te bezorgen via pascale.verbauwen@zwemfed.be.

Deelname aan een wedstrijd in het buitenland

Als je als club deelneemt aan wedstrijden in het buitenland, worden de tijden enkel mee opgenomen in de nationale database indien de nationale federatie van dat land de resultaten doorstuurt naar Swimrankings.
Indien de club zelf over de lenex-uitslag beschikt, mag dit doorgestuurd worden naar pascale.verbauwen@zwemfed.be.

Afmetingen en homologatie zwembaden

Officiële zwemwedstrijden in België mogen enkel doorgaan in zwembaden die gehomologeerd zijn.

 • FINA versie 5_8_2021_VSW versie 9_2022 nieuw
 • Indien een zwembad niet gehomologeerd is, kunnen de tijden die worden gezwommen niet erkend worden als officiële tijden.
 • Contacteer de regionaal verantwoordelijke voor de homologatie (lid VSW) of Pascale Verbauwen (pascale.verbauwen@zwemfed.be) indien een nieuwe homologatie is vereist.

Beschermde wedstrijden

Wedstrijden die vallen onder het Vlaams niveau zijn beschermd.  Dit wil zeggen dat op de datum van deze wedstrijden er geen andere wedstrijden (voor dezelfde doelgroep) georganiseerd mogen worden.

De datums van deze wedstrijden zullen telkens vastgelegd worden voor 01 maart.

Het gaat hier over de volgende wedstrijden:

 • Flanders Swimming Cup
 • VK
 • VJTC
 • VJK korte baan
 • Vlaams zomercriterium
 • Vlaams wintercriterium

In elke regio is het Provinciaal kampioenschap ook een beschermde wedstrijd.

Verdeling lusten & lasten

Onderstaande tabel geeft de verdeling van de lusten & lasten weer van de volgende wedstrijden:

- Provinciaal kampioenschappen

- Regionaal circuit