Indeling

Parantee-Psylos coördineert een recreatief circuit voor zwemmers met een verstandelijke handicap en een competitief circuit voor zwemmers met een fysieke- en visuele handicap.

Special Olympics Belgium organiseert jaarlijks de nationale spelen voor sporters met een verstandelijke beperking.

 

Reglement

In het competitief circuit voor zwemmers met een fysieke - en visuele handicap en het Belgisch kampioenschap wordt het IPC reglement gevolgd, mits enkele aanpassingen op Belgisch niveau.

De reglementen G-zwemmen vind je terug op de website van Parantee-Psylos.

 

Classificatie

Classificatie groepeert sporters in sportklassen. Dit zorgt er voor dat de invloed van de beperking in eenzelfde sportklasse zo gelijkwaardig mogelijk is.

De classificatie is een screening en bestaat uit verschillende genormeerde fasen: de sporter heeft (minstens) één van de tien erkende beperkingen voor competitieve sportbeoefening.

(onder andere ook inclusieve deelname aan zwemfed competitiewedstrijden)

 

Jurering

Verantwoordelijken voor de opvolging, vorming en bijscholing van de IPC-reglementering m.b.t. de jurering van G-zwemmers binnen het reguliere zwemcircuit zijn:

Danny Uyttersprot, lid van het Vlaams sportcomité wedstrijdzwemmen
Etienne Desfossés, lid van het Vlaams sportcomité wedstrijdzwemmen

In samenspraak met Parantee-Psylos kan door de organisator van een wedstrijd een IPC-erkenning worden aangevraagd. Minstens één van hogergenoemde medewerkers zal op deze wedstrijd(en) de jurering van de aanwezige G-zwemmers voor zijn rekening nemen.