Soms krijg je binnen de club af te rekenen met blessures of ongevallen. We helpen je graag verder in de administratieve verwerking van de dossiers.

Leden, aangesloten bij de zwemfed, zijn via N.V. Arena verzekerd tegen lichamelijke schade en burgerlijke aansprakelijkheid.

Heb je vrijwilligers die vaker meehelpen in de club? Maak hen dan lid in Assist om ze op die manier correct te verzekeren.
Volgens de vrijwilligerswet moeten dergelijke vrijwilligers ook effectief verzekerd worden, dus noodzakelijk als de zwemclub in orde wil zijn.

Waar ben je voor verzekerd?

Een ongeval gehad, wat nu?

Mountainbiken, sportkampen met andere sportactiviteiten

Tips & tricks

18
10
Herbekijk de presentatie

Veelgestelde vragen

Zijn leden (zwemmers, trainers en bestuursleden,...) op weg naar het zwembad verzekerd? Wat met niet-leden (ouders,...)?

Leden zijn verzekerd op de weg van en naar de verzekerde activiteiten.
Vrijwilligers niet -leden die kinderen (leden) voeren naar het zwembad/wedstrijden... zijn niet verzekerd. De meest aangewezen manier om deze personen te verzekeren voor L.O. & B.A. is hen lid te maken als niet-licentiehouder.

Een lid verplaatst zich naar een training. Wanneer begint de verzekering te lopen en wanneer is het lid voor deze activiteit niet meer verzekerd?

Vanaf het moment dat het lid thuis buiten stapt op weg naar het zwembad tot hij/zij terug thuis is binnen de meest realistische tijdspanne.

In hoeverre is de burgerlijke aansprakelijkheid van trainers aan het bad verzekerd?

Zie overzicht: verzekerde waarborgen, B.A.

Concreet geval: een zwemmer wordt onwel op training, wordt gehospitaliseerd en sterft. Diagnose: hartaanval. De ouders stellen de trainer van de zwemmer verantwoordelijk voor het incident. Is de trainer 'gedekt' door de verzekering?
De trainer is verzekerd voor dergelijke voorvallen. N.V. Arena zal de zaak verdedigen en onderzoeken, indien de verantwoordelijk bij de trainer ligt zal N.V. Arena de dekking op zich nemen.

Hoe kunnen we kandidaat-leden verzekeren vooraleer ze definitief in te schrijven?

Niet-leden die onze sport helemaal niet kennen, maar wel eens van de zwemsport wensen te proeven, kunnen dit driemaal binnen een bepaalde club. Binnen de sportpromotionele omkadering is dit gratis. Na de proeflessen of kennismaking dienen ze wel te beslissen of ze lid zullen worden of niet.

De club dient de namen van de kandidaat-leden te registreren, het formulier verzekeringsaangifte 'proeflessen' in te vullen en deze vooraf of ten laatste 24u na de activiteit op te sturen naar de Vlaamse Zwemfederatie. Binnen de sportpromotionele omkadering is deze verzekering gratis.

Bij organisatie van een zwemuitstap (wedstrijden, stages,...) met familieleden die geen lid zijn bij de club vragen wij ons af hoe zij verzekerd kunnen worden?

Dit zijn niet-leden die door de club worden ingezet als pure vrijwillige helpers.
Hiervoor kan het verzekeringsformulier 'tijdelijke risico's' gebruikt worden of je kan kiezen voor de comfortoptie op jaarbasis.

Is het risico van zwemmen in open water gedekt bij trainingsstages? Speelt de aanwezigheid van redders hierin mee? Dit zal enkel kunnen in aangeduide zwemzones of niet? Wat met zones waar geen aanduiding aanwezig is?

Deze zwemactiviteit is gedekt voor de leden van de Vlaamse Zwemfederatie, maar men moet hierbij wel het 'zwemreglement open water' (waaronder diepte water, temperatuur, voorzien geneeskundige dienst/redders, wateronderzoek,...) en het reglement van het meer, rivier, plas... respecteren.

Personen met een beperking (G-zwemmen), zijn deze voldoende gedekt voor hun zwemsportactiviteit?

De leden van de Vlaamse Zwemfederatie zijn verzekerd voor de zwemactiviteiten, d.w.z. zwemtrainingen, zwemwedstrijden, demonstraties...

Wat met persoonlijke begeleiders die meekomen tot aan het zwembad maar niet aan de zwemactiviteit zullen deelnemen, kunnen we deze personen ook op een bepaalde manier verzekeren?

De meest aangewezen manier om deze personen te verzekeren tijdens hun begeleiding voor L.O. & B.A. is hen lid maken als niet-licentiehouder bij de Vlaamse Zwemfederatie.

Tijdens de uren van de lessen van de zwemschool kunnen ouders, familieleden (niet-leden) in een vrije baan mee baantjes zwemmen. Zijn zij dan verzekerd?

Indien het zwembad op dat ogenblik open is voor publiek en zij zwemmen onder het toezicht van het zwembadpubliek, is de verantwoordelijkheid niet bij de zwemclub.

Indien de zwemactiviteit onder toezicht staat van de zwemclub (club huurt het zwembad voor hun zwemactiviteit) zijn deze ouders, familieleden (niet-leden) niet verzekerd. Wij adviseren dan wel deze personen door te geven als niet-licentiehouder, zij genieten dan van de L.O. en B.A. verzekering onder de polis.

Wat te doen indien men als huurder van het zwembad aan de eigenaar moet aantonen dat de club verzekerd is?

De club kan heel eenvoudig een attest vragen bij N.V. Arena, waarbij men kan aantonen dat men als club verzekerd is tegen burgerlijke aansprakelijkheid.

Hoe lang is de maximum looptijd van een dossier?

De duurtijd van de behandelingskosten bedraagt 104 weken (medische kosten).

Hoe kunnen we kandidaat-leden verzekeren vooraleer ze definitief in te schrijven?

Niet-leden die onze sport helemaal niet kennen, maar wel eens van de zwemsport wensen te proeven, kunnen dit driemaal binnen een bepaalde club. Binnen de sportpromotionele omkadering is dit gratis. Na de proeflessen of kennismaking dienen ze wel te beslissen of ze lid zullen worden of niet.

De club dient de namen van de kandidaat-leden te registreren, het formulier verzekeringsaangifte 'proeflessen' in te vullen en deze vooraf of ten laatste 24u na de activiteit op te sturen naar de Vlaamse Zwemfederatie. Binnen de sportpromotionele omkadering is deze verzekering gratis.

Is een extra verzekering nodig voor een zwemstage in het buitenland?

Clubs kunnen afzonderlijk een travelpolis afsluiten aan een voordelig tarief bij N.V. Arena.

Deze aparte masterpolis omvat reisbijstandsverzekering met o.m. repatriëring, behandelingskosten ter plaatse bij ziekte en ongeval, met inbegrip van ongevallen overkomen tijdens het in het buitenland beoefenen van de federale- of clubsportactiviteiten.

Kunnen we een 'annulatieverzekering' nemen voor buitenlandse stages?

Hiervoor is een nieuwe polis voorzien, de clubs kunnen dit afzonderlijk aan een voordelig tarief afsluiten bij de N.V. Arena. Deze verzekering bestaat ook op jaarbasis.

Deze polis heeft tot doel de annulatiekosten te verzekeren die in toepassing van de voorwaarden van het reiscontract ten laste vallen van de verzekerde naar aanleiding van de annulatie van de reis ingevolge een geval van overmacht.

Is de burgerlijke aansprakelijkheid van de clubbestuurders via de Vlaamse Zwemfederatie verzekerd?

Nee.

Kan dit verzekerd worden en onder welke voorwaarden of tarieven?

Een nuttige dekking (bijstandspolis) voor vzw's die hun bestuurders de waarborg biedt voor de financiële gevolgen van elke aansprakelijkheidsvordering die tegen hen wordt ingesteld. Dit kan via N.V. Arena aan een voordelig tarief.

Is rechtsbijstand via N.V. Arena mogelijk?

Rechtsbijstand kan via N.V. Arena voor leden van de Vlaamse Zwemfederatie.

Welke extra verzekering dienen wij te nemen voor het publiek bij een clubwedstrijd, brevettenavond en dergelijke?

Hiervoor gebruik je het verzekeringsformulier 'tijdelijke risico's' of je kiest voor de comfortoptie op jaarbasis.

Wat met de dekking van toeschouwers aan de rand van het zwembad?

Het publiek is verzekerd indien de fout door de organisatie is veroorzaakt. Het publiek neemt ook altijd wel een risico op zich.

Wat met het verzekeren van gehuurd materiaal?

In de eerste plaats is de verhuurder van het materiaal (bv. tribunes,...) verantwoordelijk voor de staat van het verhuurde of uitgeleende materiaal. Hij moet dan ook altijd optreden als een goede huisvader en dus moet dit in principe in orde zijn.

Bij organisatie van een zwemuitstap (wedstrijden, stages,...) met familieleden die geen lid zijn bij de club vragen wij ons af hoe zij verzekerd kunnen worden?

Dit zijn niet-leden die door de club worden ingezet als pure vrijwillige helpers.
Hiervoor kan het verzekeringsformulier 'tijdelijke risico's' gebruikt worden of je kan kiezen voor de comfortoptie op jaarbasis.

Hoe verzekeren we best niet-sportactiviteiten (BBQ, fuif, quiz,...)?

Hiervoor kan het verzekeringsformulier 'tijdelijke risico's' gebruikt worden of je kan kiezen voor de comfortoptie op jaarbasis.

Een zwemmer heeft een ongeval gehad met de fiets op weg naar een activiteit waardoor er toch wat schade aan de fiets is. Is dit verzekerd?

Eventuele lichamelijke schade is natuurlijk steeds verzekerd, maar de schade aan de fiets valt niet onder de polisdekking.

Zijn ouders verzekerd wanneer ze de kinderen mee gaan omkleden?

Deze niet zijn automatisch verzekerd, maar kunnen gewaarborgd worden via de comfort-optie ‘L.O. vrijwillige helpers niet-leden’.

Wij houden volgende week onze eigen clubwedstrijd. Zijn alle vrijwilligers verzekerd?

In aansprakelijkheid (voor eventuele schade die zij zouden veroorzaken) zijn al de vrijwilligers automatisch verzekerd.

Leden, aangesloten bij de zwemfed zijn automatisch verzekerd in L.O. tijdens hun werk als vrijwilliger.
Voor de niet-leden is er een dekking tot een 10-tal in L.O.

Mochten er veel meer vrijwilligers niet-leden aanwezig zijn, dan kunnen deze bijkomend verzekerd worden via het formulier tijdelijke risico’s. (categorie 1 - € 0,25 per vrijwilliger/dag).

De ouders/toeschouwers welke in de gang van het zwembad komen kijken, zijn deze verzekerd?

Deze zijn verzekerd via de dekking B.A. in zoverre bij een gebeurlijk ongeval een fout vanwege de club/trainer kan worden vastgesteld.

Als wij een evenement organiseren (clubbal/restaurantdag/...) zijn de deelnemers dan verzekerd?

Via de comfort-optie B.A. organisatie niet-sportactiviteiten zijn jullie verzekerd mocht tijdens die dag een deelnemer een ongeval hebben waarvoor jullie als organisatie kunnen aansprakelijk gesteld worden.