Babyzwemmen niet aanbevolen, peuterzwemmen wél

In 2012 verspreidde de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een bericht waarin ze zwemmen voor baby’s (leeftijd van 0-12 maanden) ontmoedigt.

Zwemmen bij kinderen vanaf één jaar wordt in hetzelfde bericht wél sterk aangemoedigd, zelfs in het geval van astma. Het nadeel van chloor weegt immers niet op tegen de voordelen die zwemmen (in goede hygiënische omstandigheden in gecontroleerde zwembaden) biedt.

Babyzwemmen

Dit standpunt bleef totnogtoe ongewijzigd. We volgen als federatie dit wetenschappelijk onderbouwde advies, net zoals o.a. Kind & Gezin.

Vanaf de peuterleeftijd is watergewenning dus een absolute meerwaarde voor de algemene ontwikkeling van uw kind.

Meer weten?

https://www.health.belgium.be/nl/advies-8748-babyzwemmen