Elk kalenderjaar kan een zwemmer limiettijden behalen die als prestatietijden kunnen erkend worden. Voor de zwemfed zijn dit de A-limieten en voor de KBZB zijn dit Haaien.

Voorschriften A-limieten

  • De beste absolute tijd, gezwommen in een 25m- of 50m-bad, is bepalend voor de A-limiet.
  • Een zwemmer die de A-limieten voor zijn leeftijd op een bepaalde afstand en stijl zwemt, behoudt de A-limiet tot het einde van het kalenderjaar.
  • Een zwemmer die op 01 januari als absoluut besttijd (gezwommen tijdens het vorig kalenderjaar) voor een bepaalde afstand en stijl, een tijd heeft onder de A-limiet van zijn nieuw leeftijdsjaar, behoudt deze A-limiet tot het einde van het jaar.
  • De limiettijden zijn per leeftijdsjaar vastgelegd. Voor zwemmers van 19 jaar en ouder gelden de limieten van de 19-jarigen.  De gezwommen A-limieten blijven voor 19 jaar en ouder gedurende 2 jaar tellen.
  • Zwemmers van 11 tot en met 14 jaar krijgen voor het behalen van hun eerste A-limiet van het jaar een gadget.
  • Het realiseren van de A-limiet geeft een zwemmer startrecht op wedstrijden voorbehouden voor zwemmers met A-limieten, en dit voor de nummers waarvoor de limiet behaald werd.
  • Een zwemmer die een A-limiet behaald heeft vóór de inschrijfdatum van een B- wedstrijd mag enkel ingeschreven worden op de nummers waarvoor hij geen A-limiet heeft.
  • Een zwemmer die een A-limiet behaald heeft na de inschrijfdatum van een B- wedstrijd mag aan die nummers waarop de A-limiet na inschrijfdatum werd behaald nog wel deelnemen.

Voorschriften Haaien

Deze limieten worden bepaald door de KBZB.

Administratie

  • Het bijhouden en registreren van de A-limieten gebeurt door de zwemfed aan de hand van de officiële resultaten op Swimrankings.
  • A-tijden, gezwommen op wedstrijden waarvan de organisator wegens nalatigheid de uitslag niet doorstuurt, komen dus niet in aanmerking voor erkenning als A-limiet.