Elk kalenderjaar kan een zwemmer limiettijden behalen die als prestatietijden kunnen erkend worden. Voor de zwemfed zijn dit de loodsvisjes en voor de KBZB zijn dit Haaien.

Voorschriften Loodsvisjes

Elk kalenderjaar kan een zwemmer die aangesloten is bij een zwemfed-club, tijden behalen die als prestatietijden kunnen erkend worden. Voor de zwemfed waren dit tot 2022 de A-limiettijden.
Vanaf 1 januari 2023 worden deze tijden losgekoppeld van de limiettijden van het BK per categorie en gebruiken we enkel nog de term “Loodsvisje”. Via het Loodsvisje willen we zwemmers belonen die een niveau behalen dat het regionaal niveau overstijgt.

Reglement Loodsvisje (LV)

  • Je kan een LV-tijd behalen in een 25m- of 50m-bad en dit gedurende het volledige kalenderjaar. Loodsvisjes gezwommen tijdens het kalenderjaar, zijn niet overdraagbaar naar het nieuwe kalenderjaar.

  • Zwemmers van de leeftijdsgroep 11-14 jaar krijgen voor het behalen van een loodsvisje één gadget per kalenderjaar.

  • Zwemmers van 15 jaar en ouder krijgen na afloop van het kalenderjaar een digitaal certificaat.

  • Een zwemmer die op een bepaalde afstand een LV-tijd behaald heeft voor de inschrijfdatum van een regionaal circuit mag enkel ingeschreven worden op de nummers waarvoor hij/zij geen LV-tijd behaald heeft (dit in de gevallen waar er maar 1 klassement is).

  • Een zwemmer die op een bepaalde afstand een LV-tijd behaald heeft na de inschrijfdatum van een regionaal circuit, mag wel ingeschreven worden op de nummers waarvoor hij/zij een LV-tijd behaald heeft. (Als er twee klassementen zijn, zal hij/zij wel opgenomen worden in het klassement van zwemmers met een LV-tijd.)

Voorschriften Haaien

Deze limieten worden bepaald door de KBZB.

Administratie

  • Het bijhouden en registreren van de Loodsvisjes gebeurt door de zwemfed aan de hand van de officiële resultaten op Swimrankings.
  • Loodsvisjes, gezwommen op wedstrijden waarvan de organisator wegens nalatigheid de uitslag niet doorstuurt, komen dus niet in aanmerking voor erkenning als Loodsvisje.