Prestatietijden

U bent hier

Prestatietijden

Elk kalenderjaar kan een zwemmer limiettijden behalen die als Prestatietijden kunnen erkend worden.
Voor de VZF zijn dit de A-limieten en voor de KBZB zijn dit Haaien.

Voorschriften A-limieten

 • De beste absolute tijd, gezwommen in een 25m of 50m bad, is bepalend voor de A-limiet.
 • Een zwemmer die de A-limieten voor zijn leeftijd op een bepaalde afstand en stijl zwemt, behoudt de A-limiet tot het einde van het kalenderjaar.
 • Een zwemmer die op 01 januari als absolute besttijd( gezwommen tijdens het vorige kalenderjaar) voor een bepaalde afstand en stijl, een tijd heeft onder de A-limiet van zijn nieuw leeftijdsjaar, behoudt deze A-limiet tot het einde van het jaar.
 • De limiettijden zijn per leeftijdsjaar vastgelegd. Voor zwemmers van 19 jaar en ouder gelden de limieten van de 19-jarigen. De gezwommen A-limieten blijven gedurende 2 jaar tellen.
 • Zwemmers van 11 tot en met 14 jaar krijgen voor het behalen van hun eerste A-limiet van het jaar een badge: een Loodsvisje. Dit zal na de allerlaatste wedstrijd van dat kalenderjaar worden toegestuurd naar de desbetreffende club.
 • Het realiseren van de A-limiet geeft een zwemmer startrecht op wedstrijden voorbehouden voor zwemmers met A-limieten, en dit voor de nummers waarvoor de limiet behaald werd.
 • Een zwemmer die een A-limiet behaald heeft vóór de inschrijfdatum van een B- wedstrijd mag enkel ingeschreven worden op de nummers waarvoor hij geen A-limiet heeft.
 • Een zwemmer die een A-limiet behaald heeft na de inschrijfdatum van een B- wedstrijd mag aan die nummers waarop de A-limiet na inschrijfdatum werd behaald nog wel deelnemen.

Voorschriften Haaien

Deze limieten worden toegekend door de KBZB. Zie www.belswim.be.

Administratie

 • Het bijhouden en registreren van de A-limieten gebeurt door de VZF aan de hand van de officiële resultaten op www.swimrankings.net.
 • A-tijden, gezwommen op wedstrijden waarvan de organisator, wegens nalatigheid,  de uitslag NIET doorstuurt komen dus NIET in aanmerking voor erkenning als A-limiet. Het is dus heel belangrijk dat de organisatoren van wedstrijden hun resultaten correct en tijdig doorsturen naar het portaal.
 • Opgelet! Bij deelname aan buitenlandse wedstrijden: wordt er een A-limiet gezwommen op een buitenlandse wedstrijd die in Swimrankings staat, stuur dan een mail naar pascale.verbauwen@zwemfed.be met vermelding van datum, plaats en naam van de wedstrijd.
 • Staat deze wedstrijd echter NIET op swimrankings, dan worden de gezwommen tijden niet mee in beschouwing genomen. Deze tijden komen immers ook niet in de nationale rankings.
 • De lijst met A-limieten wordt regelmatig geüpdatet en op de VZF website gepubliceerd.

Downloads

2019

 • gezwommen loodsvisjes 11-14 jarigen 2019 (.xls)
 • gezwommen loodsvisjes alle leeftijden 2019 (.xls)
 • gezwommen haaien 2019 (.xls)

2020