Vanuit de zwemfed is het onze verantwoordelijkheid om de boodschap uit te dragen dat de zwemsport(en) 'levenslang en levensbreed' kunnen beoefend worden. Daarom zetten we vol in op de ontwikkeling van een 'sportmodel'.

Met de ontwikkeling van dit 'zwemfed-sportmodel' streven we naar een ruimer aanbod in zwemsportactiviteiten en andere manieren om sporten en sport te beleven/promoten. Op deze manier willen we samen met onze clubs een antwoord bieden op de snel veranderende maatschappij en nu - en in de toekomst - onze sport boeiend te houden voor alle mogelijke doelgroepen.

Het zwemfed sportmodel steunt op zeven onderstaande drivers:

1. Kwaliteit

In elke fase dient er maximale aandacht te gaan naar de kwaliteit op sporttechnisch, maar ook pedagogisch-didactisch vlak.

2. Veiligheid

Alle georganiseerde activiteiten moeten in veilige omstandigheden plaatsvinden. Dit slaat zowel op de gebruikte infrastructuur en het toezicht, maar ook op individueel gezond, vaardig en zelfredzaam zijn.

3. Gefundeerde en gemotiveerde invulling van elk begeleidings- of activiteitenproject

Voor elke doelgroep dient er op voorhand een grondige analyse gemaakt te worden van het profiel. Hierna zullen er op basis van wetenschappelijke inzichten en experten aandachtspunten worden gedefinieerd.

4. Beleving en Fun

Doorheen het nieuwe aanbod zal fun en beleving voor sporter, lesgever/trainer en familie steeds een prioritaire plaats krijgen.

5. Holistische benadering

De zwemfed zet zoveel mogelijk in op het accentueren van de linken tussen de verschillende disciplines en activiteiten. Een transfer tussen de verschillende disciplines moet voor een groot deel van de deelnemers mogelijk zijn.

6. Welbevinden van de sporter

Het welbevinden van alle deelnemers heeft een centrale plaats bij de ontwikkeling van elk element van het sportmodel.

7. Samenwerking

Dit ambitieus project kan slagen als er een goede samenwerking is tussen alle stakeholders en geïnteresseerden. Onze clubs zullen van nabij betrokken worden bij de creatie, ontwikkeling en implementatie van de projecten.

7 drivers sportmodel

Initiatieven

Leren Zwemmen

De basis van het sportmodel start in de fase leren zwemmen. Als zwemfed zetten we systematisch in op het volwaardig leren en kunnen zwemmen. We zijn ervan overtuigd dat dit de beste garantie is op zelfredzaamheid voor jong en oud in het water. Met de ontwikkeling van ‘Leren zwemmen: praktische leidraad’ (editie 2021), biedt de zwemfed een beproefde methodiek om kinderen op een kwaliteitsvolle manier watergewend en waterveilig te maken. Daarnaast zorgt deze methodiek er voor dat 4 -tot 7-jarigen vaardig worden in de genormeerde zwemslagen.

AquaFunDays

In een tweede fase van het sportmodel ontwikkelen we een aanbod voor kinderen van 8 tot 10 jaar. De doelstelling is dat deze kinderen technieken en vaardigheden uit verschillende sporttakdisciplines aangeleerd krijgen (tijdens trainingsmomenten) en dat ze deze zullen toepassen in een leuk evenement: de AquaFunDays. Door middel van korte evenementen met veel afwisseling, een hoge activiteitsgraad en elementen uit verschillende sporttakken mikken we op veel plezier en een positieve beleving. Elk evenement wordt via een thematische oefenstof voorbereid.

Toekomst: (ver)nieuw(ing)

Verder zullen we in de toekomst nog inzetten op het ontwikkelen van een kwalitatief aanbod voor aquafitness & aquagym voor de verschillende doelgroepen Tenslotte zijn we ons bewust van de trend van sporters die ervoor kiezen om outdoor te sporten. We zijn er immers van overtuigd dat dat een blijvend iets zal worden en onze sport leent zich hier zeker voor.