Vanuit de zwemfed is het onze verantwoordelijkheid om de boodschap uit te dragen dat de zwemsport(en) 'levenslang en levensbreed' kunnen beoefend worden. Daarom zetten we vol in op de ontwikkeling van een 'sportmodel'.

Zwemfed gaat voor een op maat gemaakt sportief aanbod voor 8 tot 10-jarige sporters in functie van levenslang zwemmen: Aquafundays.

Met de Aquafundays zet de zwemfed in op het breed motorisch opleiden van jonge sporters. Door de brede waaier aan skills uit verschillende sportdisciplines samen te brengen in 1 concept creëren we een duidelijke initiatie en kennismakingsfase voor deze doelgroep.

Plezier, fun en inclusiviteit staan centraal!

 • Inclusiviteit naar alle verschillende (wedstrijd)disciplines (wedstrijdzwemmen, waterpolo, schoonspringen, artistiek zwemmen en overlevingszwemmen en recreatieve vormen ervan)
 • Plezier, funbeleving en breedmotorisch
  Er zal maximaal rekening gehouden worden met de leefwereld en de motorisch en fysieke vaardigheden van de kinderen.

Aquafundays bestaat uit 2 trajecten:

 1. Begeleidingstraject
 2. Evenement

TRAJECT 1: Het begeleidingstraject

Coming soon.

TRAJECT 2: Het evenement

Wat is de invulling van het evenement?

Duurtijd

 • 2u30 waarvan 2u00 in het zwembad

Benodigdheden

 • Spelmateriaal wordt voorzien door de zwemfed
 • Begeleiders
  • 8 kapiteins (trainers, lesgevers vanuit de zwemclub)
  • Ondersteunende medewerkers voorzien door de zwemfed
 • Zwembad: 4 banen in het wedstrijdbad (idealiter)

Structuur van het event

 1. Verwelkoming en gezamenlijke opwarming
  Ed van de zwemfed wacht de kinderen op bij het binnen komen van het zwembad. Nadat iedereen de zwemtas aan de kant gezet heeft, warmen de kinderen samen op. Dit doen ze zowel op het droge als in het water.
 2. "Klassiek wedstrijdformat"
  De deelnemers werken na de opwarming een klassiek "wedstrijdformat" af. Dit betekent dat de kinderen een wedstrijdnummer of een afgeleide hiervan afwerken. Tijdens dit klassiek wedstrijdformat kunnen er geen diskwalificaties gebeuren. In de tweede jaargang krijgen de kinderen wel de feedback als er niet reglementaire zaken gebeuren.
 3. Standenwerk
  Na het klassiek wedstrijdformat worden de kinderen in verschillende groepen gedeeld (maximaal 10 kinderen per groep). De deelnemers werken via een standenparcours 4 tot 5 proeven af in het zwembad. De proef bestaat uit een combinatie van skills. Elke proef start met een uitleg van de begeleider van de proef. Elke deelnemer krijgt voor elke proef in het standenwerk 2 pogingen tenzij anders aangegeven.
 4. Afsluitend spel/estafette en afsluiting
  In het afsluitend spel staat creativiteit voorop. Initiatieven die starten bij een aflossing tot het spelen van miniwaterpolo match of het afwerken van een wrikcontest passen hier allemaal in.
  Ed bedankt iedere deelnemer aan het evenement en geeft aan dat de gewonnen spelkaarten kunnen afgehaald worden.
 5. Kaartenspel-uitreiking
  Na het afsluitende spel kleden de kinderen zich om. De deelnemers krijgen de gewonnen spelkaarten mee naar huis in functie van de periode (zie afbeelding hieronder).

Toonmomenten

De events van de Aquafundays zijn gebaseerd op toonmomenten. Kinderen laten aan ouders, trainers en supporters zien wat ze geleerd hebben in de afgelopen periode.

AQUAFUNDAY ORGANISEREN?

Vernieuw en wacht niet!

Stuur een mailtje naar aquafundays@zwemfed.be