De Vlaamse Zwemfederatie organiseert i.s.m. de sportcommissie open water jaarlijks opleidingen voor officials.
Jaarlijks is er ook een verplichte bijscholing voor kamprechters.

Wanneer er belangrijke reglementswijzigingen zijn, wordt ook voor de andere officials een bijscholing georganiseerd.

Tijdopnemer - Aankomstrechter - Keerpuntrechter open water

ZO

Zwemrechter open water

SO

Starter open water

JO

Jurysecretaris open water

KO

Kamprechter open water

KOF

Kamprechter open water federatiniveau