Bevoegdheid

Kamprechter op een open water wedstrijd

Voorwaarden

  • Over een geldige competitievergunning bij de zwemfed beschikken.

  • Drie jaar praktijkervaring TAKO hebben en de bevoegdheid van ZO hebben.

Inhoud

  • De kandidaat volgt een theoretische les en legt daarna een theoretisch examen af
  • Bij een score van 90% en > is de kandidaat geslaagd, bij een score tussen 80-89% is er een mondeling herexamen, bij een scores 70-79% is er een schriftelijk herexamen, bij een score van < 70% is de kandidaat niet geslaagd.
  • Bij niet slagen in het herexamen moet de kandidaat zich opnieuw inschrijven voor les en examen, kandidaat mag zich maximaal 2x inschrijven voor les en examen. Hierna kan men zich geen kandidaat meer stellen voor kamprechter open water.
  • Na een geslaagd theoretisch examen kan de kandidaat beginnen aan een kijkstage gedurende een open water wedstrijd onder leiding van een KO. De kandidaat zal tijdens die kijkstage wel de jurysamenstelling en de briefing doen bij wijze van oefening.
  • Na deze kijkstage zal de kandidaat 2 wedstrijden zelfstandig leiden onder toezicht van de KOF, er mag maximum 1 extra praktische proef ingelegd worden om al of niet te slagen.

Leerstof

Info opleiding en voorinschrijving zonder reeds gekende opleidingsdata*

Franky Joos: josfran_7@msn.com
* als de data gekend zijn worden de kandidaten gemaild voor bevestiging inschrijving.