Bevoegdheid

  • Starter op open water wedstrijden

Voorwaarden

  • Over een geldige competitievergunning beschikken bij zwemfed/KBZB.
  • Moet bevoegdheid TAKO of SP bevoegdheid bezitten.

Inhoud

  • Kandidaat legt 2 praktische examens af als zelfstandige SO op vooraf afgesproken wedstrijden onder toezicht van een SO die hiervan verslag uitbrengt aan de verantwoordelijke van de opleidingen open water.
  • Na 2 geslaagde proeven wordt de kandidaat starter open water door de verantwoordelijke van de opleidingen open water een getuigschrift SO overhandigd. Vanaf dat ogenblik is de official gemachtigd om te fungeren.
    NB: er mag maximaal 1 extra praktische proef worden afgelegd.

Leerstof

Open Water Reglement, terug te vinden op deze pagina:

Wedstrijden en events | Vlaamse zwemfederatie

OWS 4.6/4.7

OWR 1.5

Info opleiding en inschrijving

Interesse om Starter Open Water te worden? Vul het aanvraagformulier SO in, en bezorg dit via mail aan de verantwoordelijke voor de opleidingen in het open water:

Franky Joos: josfran_7@msn.com