Zwemmen: een recht

09
06

De Vlaamse Zwemfederatie ziet het als haar prioritaire opdracht om te gaan voor “leren en kunnen zwemmen voor en door iedereen” en doet daarom via een open brief een oproep aan alle mogelijke betrokken partners om hier mee de schouders onder te zetten.