Voorstel waterpolo binnen de zwemfed

V.I.P.-message (Very Important Polo - message)
17
03

De zwemfed wil zich - inclusief waterpolo - verder ontwikkelen en doet daarom een voorstel met betrekking tot de organisatie en ontwikkeling van het waterpolo binnen de federatie.

Het bestuursorgaan en de directie van zwemfed dienden een verzoek in om hun visie omtrent de waterpolo-werking binnen zwemfed - en dus ook KBZB - te mogen toelichten tijdens de vergadering van een aantal zwemfed-waterpolo-clubs op 18 maart 2023.

Het BO en de directie van de zwemfed ontvingen op dit verzoek echter geen positief antwoord, wat zij ten zeerste betreuren. Daarom vindt het bestuursorgaan van de zwemfed het haar plicht en verantwoordelijkheid om haar visie minimaal schriftelijk kenbaar te maken aan de verantwoordelijken van de betrokken clubs. Tevens wil het BO van zwemfed de juridische context en werkingscontext voor een sportfederatie ( beperkt) duiden in het huidige “georganiseerde” sportlandschap van en in Vlaanderen.

Zoals in het verleden reeds werd aangegeven, heeft de zwemfed begrip voor het ontstane ongenoegen omtrent het rommelige verloop van de laatste twee Sportcel- vergaderingen met het bestuursorgaan van de KBZB, over mogelijke denigrerende tussenkomsten en globaal genomen het gebrek aan vertrouwen dat zou bestaan tussen de twee organen ( BO en waterpolocommissie). Tevens heeft het begrip voor een vraag naar meer operationele autonomie inzake het te voeren beleid.

In dat kader doet de zwemfed dan ook graag een voorstel met betrekking tot de organisatie en ontwikkeling van het waterpolo binnen onze federatie. Dit voorstel is terug te vinden in onderstaand document.

Voorstel zwemfed - waterpolo