Verzekering bij de federatie

Wanneer je als lid bij één van onze clubs aansluit en ook bij de Vlaamse Zwemfederatie geregistreerd staat, dan ben je verzekerd tegen zwemsportongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Hiervoor heeft de Vlaamse Zwemfederatie met de verzekeringsmaatschappij N.V. Arena verzekeringspolissen afgesloten:

  • Lichamelijke ongevallen (polisnummer 1.102.170A)
  • Burgerlijke aansprakelijkheid (polisnummer 1.102.171A)

Deze verzekeringen gelden dus enkel voor die hoofdsportactiviteiten die rechtstreeks verband houden met onze zwemsport en die georganiseerd worden door de Vlaamse Zwemfederatie en/of haar aangesloten clubs. Hieronder vallen bv. competitiewedstrijden, trainingen, recreatieve sportbeoefening en vergaderingen die door de federatie beheerd worden en met haar toestemming door de aangesloten club voor de leden worden ingericht.

Alle aangesloten leden die geregistreerd zijn bij de Vlaamse Zwemfederatie zijn automatisch verzekerd als vrijwillige helpers (L.O.+ B.A.) via de federale polis.

Deze polis geldt tevens voor de ongevallen die zich zouden voordoen op de weg van huis naar deze activiteiten en terug, tijdens verplaatsingen te voet of met gelijk welk vervoermiddel. Ze geldt zowel voor binnen- als buitenland.

Wat moet je doen bij een ongeval?

  • Een lid kwetst zich tijdens een activiteit. Het slachtoffer meldt het schadegeval aan zijn club. Samen met de clubsecretaris vul je het aangifteformulier in.
  • Met het formulier stap je naar de dokter die het medisch getuigschrift - dat deel uitmaakt van het formulier - invult.
  • De clubsecretaris stuurt het formulier eerst naar de Vlaamse Zwemfederatie (per post of via e-mail) en dit binnen de 8 werkdagen na het ongeval.
  • Na controle maken wij dit over aan N.V. Arena. Zij sturen binnen de 5 dagen een ontvangstmelding op met alle nodige informatie en het dossiernummer.
  • Alle bijkomende onkostennota's maak je best onmiddellijk overmaken aan hen. Wanneer het dossier volledig is, kan tot vergoeding worden overgaan.
  • Indien er ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces zouden zijn, moeten deze onmiddellijk gemeld worden aan N.V. Arena om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.

Andere risico's

De aangesloten clubs van de Vlaamse Zwemfederatie kunnen in het belang van hun clubbestuurders en de reizen die de club met zijn leden onderneemt ook nog onderstaande polissen afsluiten aan voordelige tarieven.

Aansprakelijkheid bestuurders V.Z.W. (B.A. - bestuurders)

Een nuttige dekking voor vzw's waarmee hun bestuurders gewaarborgd zijn voor de financiële gevolgen van elke aansprakelijkheidsvordering die tegen hen wordt ingesteld.
Dit kan via N.V. Arena aan een voordelig tarief.

Reis- en reisbijstandsverzekering (Travelpolis)

Clubs kunnen ook een reisverzekering afsluiten voor hun leden.
N.V. Arena biedt tegen een voordelig tarief een reisbijstandsverzekering aan met als dekkingen o.m. repatriëring, behandelingskosten ter plaatse bij ziekte en ongeval, met inbegrip van ongevallen overkomen tijdens het in het buitenland beoefenen van de federale- of clubsportactiviteiten.

Overige waarborgen

Clubs kunnen voor de clubleden hogere waarborgen afsluiten dan deze voorzien in onze polissen.