Lesgever of trainer worden via de opleidingen van de Vlaamse Trainersschool (Sport Vlaanderen)

De lesgevers- en trainersopleidingen worden georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool (Sport Vlaanderen) in samenwerking met de Vlaamse Zwemfederatie en haar clubs/partners.

De sporttakgerichte VTS-opleidingen bestaan uit vier opleidingsniveaus:

  • (1) het basisniveau Initiator
  • (2) het provinciaal niveau Instructeur (voorheen Instructeur B)
  • (3) het landelijk niveau Trainer B
  • (4) internationaal niveau Trainer A

Elke opleiding, ongeacht het niveau, bestaat uit verschillende modules: een algemene* (of sporttakoverschrijdende) module (= M1), twee sporttakspecifieke modules (= M2+M3) en een stagemodule (M4).

*Op initiatorniveau heet deze module Start 2 Coach, die steeds geïntegreerd (en dus niet als losse opleiding) wordt aangeboden.

Welke kwalificatie heb ik nodig?

Meer weten over het functieprofiel van de Initiator, Instructeur, Trainer B en Trainer A? Zie verder: Functieprofielen per kwalificatieniveau.

Schema

Niveau Lesgever/trainer en taakinvulling
1. Initiator Zwemmen Lesgever
Geeft zelfstandig les (bv. in een zwemschool)
Maakt de kinderen watergewend, waterveilig en vaardig
Leert de kinderen zwemmen in een genormeerde zwemslag
2a. Instructeur (B) Zwemmen Lesgever/techniektrainer
Leidt de zwemschool en begeleidt de Initiator Zwemmen
Vervolmaakt de zwemtechniek van sportzwemmers (niet-competitiezwemmers) of jonge (pré-) competitiezwemmers
2b. Trainer B Zwemmen Trainer (potentieel nationaal niveau)
Leidt de competitie-afdeling en/of zwemclub
Begeleidt competitiezwemmers (jeugd, of ouder indien subtopniveau)
3. Trainer A Zwemmen Trainer (potentieel internationaal niveau)
Leidt de (hoogste groep van de) competitie-afdeling en/of zwemclub
Begeleidt competitiezwemmers op nationaal niveau (jeugd of ouder)

Ik wil lesgever worden (= initiator)

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale omvang (alle modules), gebruikelijke duur, planning, inhoud en toelatingsvoorwaarden voor de initiatoropleidingen zwemmen, waterpolo en artistiek zwemmen.

Discipline

Omvang en duur

Frequentie en planning

Inhoud

Toelatingsvoorwaarde

Zwemmen

68u waarvan 6u stage

10 lesdagen, gespreid over 4-6 maanden* incl. examens
*er gaan ook 'crash courses' door, waarbij de 10 lesdagen gebundeld worden in een schoolvakantie

15-20 per jaar, zie planning

Minstens 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Waterpolo

52u waarvan 6u stage

7 lesdagen, gespreid over 3-4 maanden, incl. examens

1-2 per jaar, zie planning

Minstens 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Artistiek zwemmen

55u waarvan 6u stage

+/- 7 lesdagen

tweejaarlijks, zie planning

Minstens 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Ik wil trainer worden (instructeur B, trainer B of trainer A)

Opgelet: op dit opleidingsniveau worden de algemene modules (M1) als een afzonderlijk deel georganiseerd (zie ook verder).

Overzicht opleidingen Zwemmen

Niveau

Omvang en duur

Frequentie en planning

Inhoud

Toelatingsvoorwaarde

Instructeur zwemmen

Algemene Module (1A, 1B en 1C): 18u*
*wordt sinds 2022 'zwemspecifiek' gedoceerd en vaak ook online

Specifieke modules:
96u waarvan 12u stage

18 lesdagen, gespreid over 6 maanden incl. examens

2-4 per jaar, zie planning

Het diploma van 'initiator zwemmen' bezitten of er mee gelijkgesteld zijn.

Trainer B zwemmen

165u waarvan 40u stage

Deel 1: 10 lesdagen, gespreid over 4 maanden incl. examens
Deel 2: 15 lesdagen, gespreid over 6 maanden incl. examens
*exclusief de Algemene Module (1A, 1B, 1C en 1D)

Elke 2 jaar

Het diploma van 'instructeur (B) zwemmen' bezitten of er mee gelijkgesteld zijn.

Trainer A zwemmen

255u waarvan 120u stage

30 lesdagen, gespreid over 18 maanden incl. examens
*exclusief de Algemene Module (M1)

Elke 4 jaar

Onderstaande toelatingsvoorwaarden dienen via portfolio aangetoond te worden. Een gunstige beoordeling op basis van intake gesprek met de DSKO Zwemmen en de VTS Denkcel Zwemmen is noodzakelijk om te kunnen starten aan de opleiding Trainer A.

  • Actief zijn als trainer op nationaal niveau binnen de sporttak.
  • Tijdens de afgelopen 3 jaren minstens één seizoen actief zijn geweest als trainer van minimaal één zwemmer die minimaal 10R (Rudolph punten) behaalde in 50m-bad op een Olympisch nummer. De minimumleeftijd is daarbij deze van de Future Team leeftijdscategorie: meisjes vanaf 12 jaar en jongens vanaf 13 jaar.
  • Permanent bijgeschoold zijn als trainer B bij de Vlaamse Zwemfederatie.

Contact

VTS-Secretariaat, Ina Staessen, tel. +32 2 209 47 22, e-mail: ina.staessen@sport.vlaanderen

Meer weten?

Website Vlaamse Trainersschool (VTS, Sport Vlaanderen)

Via de website van de Vlaamse Trainersschool of de Vlaamse Trainersschool-app kan je het opleidings- en bijscholingsaanbod van de Vlaamse Trainersschool en haar partners raadplegen en ervoor inschrijven.

Opleidingsaanbod zwemmen, waterpolo en artistiek zwemmen (alle opleidingsniveaus)

Consulteer het actuele sportspecifieke opleidingsaanbod van de Vlaamse Trainersschool in samenwerking met de Vlaamse Zwemfederatie op onderstaande interactieve kaart:

Opleidingsaanbod Algemene Module (M1, opleidingsniveaus instructeur B, trainer B en trainer A)

Consulteer het actuele opleidingsaanbod ‘Algemene Gedeelte’ (M1) van de Vlaamse Trainersschool op onderstaande interactieve kaart:

Functieprofielen per kwalificatieniveau

De initiator begeleidt de beginnende sporter bij het aanleren van sportspecifieke bewegingsvaardigheden, basistechnieken of spelen, los van competitieve doelstellingen. Het accent ligt op het leren lesgeven. Hierbij houdt hij rekening met elementaire gezondheidsaspecten en kan hij aangepaste omgangsvormen toepassen. De initiator kan zelfstandig een trainingsactiviteit voorbereiden, leiden en evalueren, maar werkt mee in het kader van een ruimer opleidingsprogramma dat uitgewerkt en gecoördineerd wordt door een hoger opgeleide. De opleiding Initiator leidt tot een diploma, dat ruim erkend wordt als de basiskwalificatie bij uitstek.

De instructeur (B) initieert en vervolmaakt jeugdige en andere sporters, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de leerlijn van de sport. Hij kan zelfstandig een technisch jaarplan opstellen en concreet uitwerken in duidelijk omschreven doelstellingen en creëert mee het kader waarbinnen de initiator werkt. De instructeur B is een sporttechnisch expert. Hij heeft inzicht in het motorisch leerproces en begeleidt sporters die een gevorderde techniek willen beheersen.

De trainer B initieert, vervolmaakt en/of traint jeugdige en andere sporters tot op nationaal niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de leerlijn van de sport. Hij kan zelfstandig een fysiek jaarplan opstellen en concreet uitwerken in duidelijk omschreven doelstellingen en creëert mee het kader waarbinnen de initiator werkt. De trainer B is dus opgeleid om zowel kinderen als (jong)volwassenen te begeleiden en hij zorgt voor een aangepaste trainingsopbouw.

De trainer A is in staat training te geven aan alle clubniveaus met inbegrip van de topsporters. De trainer A kan technische en tactische opleiding geven, trainingsschema's en (meer)jaarplannen opstellen en bezit de theoretische kennis om de wetenschappelijke verklaringen van trainingseffecten te begrijpen. Het niveau van begeleiding is competitief of prestatiegericht, van nationaal tot internationaal niveau.

Reeds een diploma Bachelor of Master LO op zak?

Ben je Bachelor of Master LO of ben je geslaagd voor het 1ste én 2e jaar Bachelor LO? Laat je dan gelijkstellen of 'assimileren' tot initiator zwemmen, initiator waterpolo of initiator artistiek zwemmen. Dit gebeurt helaas niet automatisch.

Hoe? Dien via deze link een ‘assimilatieaanvraag’ in bij de Vlaamse Trainersschool. Opgelet: je dient een kopie van je diploma op te laden. Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met de Vlaamse Trainersschool (mevr. Bie Dillen) via bie.dillen@sport.vlaanderen.

Proficiat! Nu sta je zowel bij de club, de Vlaamse Trainersschool als bij de Vlaamse Zwemfederatie met een bijkomende kwalificatie geregistreerd.

Docent worden van de Vlaamse Trainersschool?

Heb je al een kwalificatie als lesgever/trainer op zak en verzamelde je daarnaast de nodige ervaring in één van onze disciplines om als docent aan de slag te gaan in de VTS opleidingen? Solliciteer dan nu via de webpagina van de Vlaamse Trainersschool.

Organiseer zélf een VTS-opleiding en boost je kwalificatiegraad!

De opleidingen Initiator Zwemmen en Instructeur (B) Zwemmen worden bijna altijd in nauwe samenwerking met een zwemfed club georganiseerd. Steeds meer zwemfed-clubs erkennen de voordelen van een 'in-house' organisatie: de eigen lesgevers moeten zich niet (of minimaal) verplaatsen, de praktijk-lesuren kunnen tijdens de eigen (club-)zwemlessen doorgaan, de lesplanning wordt in overleg opgemaakt, etc. Bovendien bestaat de kans dat je uit de externe kandidaten naast stagairs ook enkele nieuwe lesgevers recruteert. Last but not least: vaak worden dit soort initiatieven ook ondersteund én gewaardeerd door de gemeente, logistiek maar ook financieel.

Benieuwd naar de voordelen en praktische aanpak van een VTS-opleiding? Stuur een mail naar David De Wandel (Directeur Sportkaderopleidingen Zwemmen, DSKO) via david.de.wandel@zwemfed.be.