Wat is verenigingswerk?

Verenigingswerk is geen vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is vrij en zonder verplichting. Er is geen overeenkomst, er is geen aangifte, en het is onbetaald. Vrijwilligers kunnen enkel hun onkosten vergoed krijgen (maximaal 34,71 euro per dag).

Verenigingswerk is wel betaald, en het is dan ook formeler. Het moet voldoen aan enkele voorwaarden. Je mag niet voor dezelfde vereniging vrijwilliger zijn en betaald bijklussen, tenzij je echt helemaal niets krijgt voor je vrijwilligerswerk (dus ook geen vergoeding voor je onkosten).

Waar vind ik een lijst van secretarissen van de clubs?

Waar vind ik een lijst van sportsecretarissen van de clubs?

Portretrecht

Tijdens activiteiten van de Vlaamse Zwemfederatie, of activiteiten waaraan de Vlaamse Zwemfederatie meewerkt, kunnen foto's en/of videobeelden genomen worden waarop uw kinderen en/of uzelf mogelijk te zien zijn.

Deelname aan activiteiten van de Vlaamse Zwemfederatie betekent dat u toestemming verleent dat de Vlaams Zwemfederatie deze beelden in het kader van zijn werking op al zijn dragers, zoals website (Facebook), tijdschriften en folders, publiceert.

Deze foto's mogen op geen enkele manier door derden verder verspreid worden. De Vlaamse Zwemfederatie zal deze foto's ook niet bezorgen aan commerciƫle firma's die er dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun publiciteit.

Wat is GDPR?

De GDPR of "General Data Protection Regulation" is een wetgeving die vanuit de EU wordt opgelegd in verband met databescherming en privacy. De GDPR is niet enkel van toepassing op (grote) organisaties, maar ook op verenigingen. Dit is voor onze clubs dus ook belangrijk.

Alle officiƫle informatie is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Meer info over hoe de GDPR toe te passen is te vinden op de website van de Vlaamse Sportfederatie.