Het IPC (International Paralympic Committee) erkent niet alle beperkingen die een impact (kunnen) hebben op de competitiesport. Voor beperkingen die een impact kunnen hebben op de startprocedure en voor auditieve beperkingen is er dus een afzonderlijk attest.

Auditieve beperking

Zwemmers met een auditieve beperking (= gehoorverlies van minstens 55dB in het beste oor) moeten bij elke wedstrijd georganiseerd door de zwemfed een attest voorleggen aan de kamprechter indien assistentie vereist is bij de startprocedure.

Attest indien de beperking impact kan hebben op een reglementaire start

Zwemmers met een beperking die motorische tics tot gevolg kan hebben (Syndroom van Gilles de la Tourette, ADHD...) waarvoor geen sportklasse kan verkregen worden, moeten bij elke wedstrijd georganiseerd door de zwemfed een attest voorleggen aan de kamprechter. Dit attest staat niet toe dat de zwemmer/zwemster bijgestaan wordt door een assistent maar er zal bij de startprocedure wel rekening gehouden worden met de beperking.