Beheer je VZW-administratie en boekhouding online via Assist

Assist is het online administratie- en boekhoudprogramma van de Vlaamse Zwemfederatie.

Alle leden en medewerkers in ruime zin (officials, trainers, bestuurders,...) dien je in te geven als lid, zo niet zijn ze niet verzekerd.

Assist: vzw-helper

Licenties

  • Het medisch attest wordt bijgehouden worden door de club. De datum van medisch onderzoek dient in Assist verplicht ingegeven te worden bij aanvraag van een licentie (uitgezonderd: licentie voor afgevaardigde/official).
  • De club neemt de verantwoordelijkheid om na te gaan of het lid een medisch onderzoek ondergaan heeft.
  • De Vlaamse Zwemfederatie heeft een standaardformulier medisch attest opgemaakt dat de club kan afprinten en meegeven aan de zwemmer voor de medische controle.
  • De zwemmer laat dit invullen door de dokter en bezorgt dit aan de club terug.

Waar kan je terecht met vragen?

  • Bezoek de Online Help van Assist voor een uitgebreide FAQ

Vincent Jansen (maker van Assist) - vincent@assistonline.eu
Sarah Sturtewagen - sarah.sturtewagen@zwemfed.be

Veelgestelde vragen

Wie wordt er verzekerd? Iedereen die we als lid in Assist inbrengen? Of wordt er naar personen gekeken?

Enkel leden zijn verzekerd (dit zijn personen, gekoppeld aan een werkjaar). Niet-leden zijn o.m. contactpersonen bij andere clubs of organisaties, losse medewerkers, ouders van leden...

Klopt het dat ik naast de zwemmers ook de officials, bestuurders, trainers en kamprechters als lid moet inbrengen in Assist?

Alle 'medewerkers' in ruime zin (officials, trainers, bestuurders, medewerkers feestcomité,...) moeten ook ingegeven zijn als lid, zo niet zijn ze niet verzekerd. Officialfuncties worden toegevoegd aan VZF-zijde en zullen dan zichtbaar zijn op de detailfiche van het lid (niet editeerbaar langs club-zijde) Je clubbestuur moet je aanduiden in Assist (via module VZW-helper). Zo kent de VZF ook de voorzitter, penningmeester, secretaris en sportsecretaris van de club.

Ik wil de vergunning van een lid schrappen, maar wil dat dit lid blijft bestaan als niet-vergunninghouder. Hoe doe ik dit?

Men kan pas vergunningen schrappen tijdens de decretale periode. Vergunningen kunnen niet tijdens het jaar geschrapt worden door de VZF, enkel op het einde van het jaar.
Er zal een vuilbakje bij [Sporttakken en licenties] verschijnen in de periode 01/01-31/01. Dan kan men de licentie schrappen en blijven ze lid.