Als club

  • Je bent aangesloten bij de zwemfed

  • Je ben ingeschreven en betaalt competitiecontributie per deelnemende ploeg.

Als speler

  • Je bent bent minstens 9 jaar

  • Je bent lid van een erkende zwemfed waterpoloclub

  • Je beschikt over een competitievergunning bij de zwemfed

Als tafelofficial & scheidsrechter

  • Je bent minstens 16 jaar

  • Je bent lid van een erkende zwemfed waterpoloclub

  • Je beschikt over een afgevaardigde/officialvergunning bij de zwemfed

  • Je bent geslaagd in de jaarlijkse bijscholing georganiseerd door de KBZB scheidsrechtercommissie