Tips om je stage op een ethisch veilige manier te laten verlopen

Tips om je stage op een ethisch veilige manier te laten verlopen
  • Stel bij het begin van de stage een centraal contactpersoon aan waarbij kinderen en jongeren terecht kunnen bij vragen of problemen.
    Maak die persoon kenbaar bij de leden alsook bij de ouders.
  • Vraag toestemming aan de ouders en minderjarigen voor het fotograferen en eventueel publiceren van beelden van de leden alsook waar deze gepubliceerd zullen worden (informed consent formulier)
  • Overloop bij aanvang van de stage de gemaakte afspraken inclusief regels met betrekking tot het gebruik van sociale media en pesten.
  • Download voorafgaand de stage de NO BLAME brochure. Deze geeft je concrete tips en tools hoe om te gaan met pesten.

Is er toch sprake van grensoverschrijdend gedrag?

Dan kan je steeds beroep doen op de club-API voor advies en ondersteuning. Mogelijk is het ook zinvol om het vlaggensysteem eens te overlopen met je trainers.

Wist je trouwens dat er ook een vlaggensysteem voor jongeren bestaat? Meer info via deze link.