Bevoegdheid

 • Tijdopnemer
 • Aankomstrechter
 • Keerpuntrechter
 • Zwemrechter
 • Oproepkamer verantwoordelijke
 

Voorwaarden

 • De leeftijd van 17 jaar bereikt hebben bij aanvang van de theoretische cursus.
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben bij benoeming tot TAK.
 • De kandidaat moet aangesloten zijn bij de Vlaamse Zwemfederatie als niet-vergunninghouder (NV) of competitievergunninghouder (CV).
 • Moet minimum 5x per jaar fungeren, verantwoorde uitzonderingen worden jaarlijks besproken door de Vlaamse Sportcommissie zwemmen (VSC zwemmen).
 

Inhoud

 • Een verplichte theoretische cursus en daaraan gekoppelde proef, al dan niet volledig in eigen provincie (mag maximum 1x herhaald worden).
 • Twee stagebeurten na de theoretische cursus in eender welke provincie.
 • Twee praktische proeven in de eigen provincie, een derde proef is optioneel (de praktische proeven mogen niet worden herhaald).
 

Info opleiding en inschrijving