Bevoegdheid

 • Tijdopnemer
 • Aankomstrechter
 • Keerpuntrechter
 • Zwemrechter
 • Oproepkamer verantwoordelijke

Voorwaarden

 • Leeftijd van 17 jaar bereikt hebben bij aanvang van de theoretische cursus.
 • Leeftijd van 18 jaar bereikt hebben bij benoeming tot TAK.
 • Kandidaat moet aangesloten zijn bij de zwemfed als niet-vergunninghouder (NV) of competitievergunninghouder (CV).
 • Minimum 5x per jaar fungeren, verantwoorde uitzonderingen worden jaarlijks besproken door het Vlaams sportcomité wedstrijdzwemmen (VSW).

Inhoud

 • Verplichte theoretische cursus en daarbij horende theoretische proef, in eender welke maar dezelfde regio (mag maximum 1x herhaald worden).
 • Eventuele schriftelijke herkansing in dezelfde regio als waar de proef werd afgelegd.
 • Twee stagebeurten na de theoretische proef in eender welke regio.
 • Twee praktische proeven in eigen regio, een derde proef is optioneel (de praktische proeven mogen niet worden herhaald).

Leerstof

Info opleiding en voorinschrijving zonder reeds gekende opleidingsdata*

* als de data gekend zijn worden de kandidaten gemaild voor bevestiging inschrijving.