Bevoegdheid

  • Starter op wedstrijden met manuele en elektronische tijdopname.
  • Op voordracht van de KF, bevoegd om praktijkproeven af te nemen van SP.

Voorwaarden

  • Over een geldige competitievergunning beschikken.
  • Bevoegdheid SP bezitten en 3x gefungeerd hebben als SP.

Inhoud

  • Twee gunstig beoordeelde zelfstandige praktische proeven (maximum drie praktische proeven toegelaten) van telkens minimum een halve dag/sessie
    OF
  • Eén gunstig beoordeelde zelfstandige proef van een volledige dag, met elektronische tijdopname bij een door de KF aangestelde SF of KP.

Leerstof

  • Leerstof SP en kennis A.E.I. startinstallatie.

Info opleiding en inschrijving