De 'Permanente vorming' van de zwemfed is een initiatief ter erkenning van permanent bijgeschoolde lesgevers en trainers. Hiermee willen wij hen motiveren om zich jaarlijks voldoende bij te scholen.

Hoe erkenning Permanente vorming bekomen?

De erkenning 'Permanent gevormde trainer/lesgever' wordt verkregen bij het voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Aangesloten zijn bij de zwemfed (via het clubsecretariaat).
 • Door het clubsecretariaat in Assist (online ledenbestand) aangeduid staan als lesgever en/of trainer.
 • Het aangegeven minimum aantal uren bijscholing volgen (zie verder).
 • De gevolgde bijscholingen zijn erkend door de zwemfed (zie verder).

Aantal te volgen bijscholingsuren

Zwemmen

 • Lesgevers zwemschool (niveau initiator): 3u.
 • Trainers (niveau instructeur B en hoger): 10u
  Opgelet: voor trainers geldt deelname aan minimaal één zwemfed Swim Conference als bijkomende voorwaarde.

Waterpolo, artistiek zwemmen en schoonspringen

 • Trainers recreatieve groepen: 3u.
 • Trainers competitiegroepen: 6u.

Opgelet:

 • Trainers/lesgevers die een VTS-opleiding volgen, worden in het seizoen waarin ze hun kwalificatie behalen (= Initiator, Instructeur B, Trainer B of Trainer A) beloond met 6 (Initiator) of 10 bijscholingsuren alsook vrijstelling van deelname aan de zwemfed Swim Conference (Instructeur B, Trainer B, Trainer A).
  Dus: iemand die een kwalificatie behaalt in bv. juni 2021 is permanent gevormd voor het seizoen 2020-2021 (dus geldig voor 2021-2022) enz.
 • Bij de bijscholingen staat meestal ook het niveau vermeld (lesgever/trainer). Je mag zelf kiezen welke bijscholing je volgt, ongeacht de kwalificatie die je bezit. De uren worden altijd erkend.

Welke bijscholingen worden erkend door de zwemfed?

 • Alle bijscholingen die op de zwemfed bijscholingskalender staan, inclusief deze van VTS-Plus.
  Opgelet: van alle bijscholingen die de zwemfed niet zélf organiseert, moet het aanwezigheidsattest binnen de 4 weken worden doorgemaild.
 • Zwemmen: zwemfed bijscholingen en Vorming op maat
  De zwemfed voorziet in een kwaliteitsvol bijscholingsaanbod van sprekers en onderwerpen. De clubs krijgen, na aanvraag en in functie van beschikbaarheid, de mogelijkheid deze bijscholingen 'in house' te organiseren.
  De bijscholingen in het kader van waterpolo, artistiek zwemmen en schoonspringen worden op de zwemfed bijscholingskalender geplaatst zodat iedereen zich kan inschrijven.
  Clubs kunnen andere bijscholingen laten erkennen op voorwaarde dat deze een sporttechnische inhoud hebben (bv. geen bestuurlijke bijscholing) en open staan voor iedereen. De zwemfed behoudt het recht om erkenning te weigeren. De aanvraag om deze te laten erkennen moeten min. één maand voor de datum van organisatie op de zwemfed toekomen.

Geldigheidsduur van de erkenning

 • Bij het voldoen aan de voorwaarden wordt de erkenning als 'Permanent gevormde trainer/lesgever' verkregen op het einde van het seizoen (1 juli).
 • De lijst met 'Permanent gevormde trainers/lesgevers' wordt gepubliceerd op onze website.
 • De erkenning wordt verkregen voor een periode van 1 jaar (01/07 tot 30/06). Deze kan enkel verlengd worden door ieder jaar opnieuw te voldoen aan de voorwaarden.

Voordelen van de erkenning

 • Gereduceerd inschrijvingsgeld op zwemfed-bijscholingen in het seizoen volgend op de erkenning.
 • Publicatie van erkenning op zwemfed-website.
 • Extra punten in het kader van het subsidiedossier Jeugdfonds Zwemsport.