De 'Permanente vorming' van de VZF is een initiatief ter erkenning van permanent bijgeschoolde lesgevers en trainers. Hiermee willen wij hen motiveren om zich jaarlijks voldoende bij te scholen.

Historisch overzicht permanent bijgeschoolde trainers/lesgevers

  Zwemmen Waterpolo Artistiek zwemmen Schoonspringen
2020-2021
2019-2020 geen

Hoe erkenning Permanente vorming bekomen?

De erkenning 'Permanent gevormde trainer/lesgever' wordt verkregen bij het voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Aangesloten zijn bij de VZF (via het clubsecretariaat).
 • Door het clubsecretariaat in Assist (online ledenbestand) aangeduid staan als lesgever en/of trainer.
 • Het aangegeven minimum aantal uren bijscholing volgen (zie verder).
 • De gevolgde bijscholingen zijn erkend door de VZF (zie verder).

Aantal te volgen bijscholingsuren (kan afwijken door maatregelen t.g.v. externe factoren zoals bv. de COVID-19 pandemie in 2019-2020):

Zwemmen

 • Lesgevers zwemschool (niveau initiator): 3u.
 • Trainers (niveau instructeur B en hoger): 10u
  Opgelet: voor trainers geldt deelname aan minimaal één VZF Swim Conference als bijkomende voorwaarde.

Waterpolo, artistiek zwemmen en schoonspringen

 • Trainers recreatieve groepen: 3u.
 • Trainers competitiegroepen: 6u.

Opgelet:

 • Trainers/lesgevers die een VTS-opleiding volgen, worden in het jaar dat ze hun kwalificatie behalen (= Initiator, Instructeur B, Trainer B of Trainer A) beloond met 6 (Initiator) of 10 bijscholingsuren alsook vrijstelling van deelname aan de VZF Swim Conference (Instructeur B, Trainer B, Trainer A).
 • Bij de bijscholingen staat meestal ook het niveau vermeld (lesgever/trainer). Je mag zelf kiezen welke bijscholing je volgt, ongeacht de kwalificatie die je bezit. De uren worden altijd erkend.

Welke bijscholingen worden erkend door de VZF?

 • Alle bijscholingen die op de VZF bijscholingskalender staan, inclusief deze van VTS-Plus.
  Opgelet: van alle bijscholingen die de VZF niet zélf organiseert, moet het aanwezigheidsattest binnen de 4 weken worden doorgemaild.
 • Zwemmen: VZF bijscholingen en Vorming op maat
  De VZF voorziet in een kwaliteitsvol bijscholingsaanbod van sprekers en onderwerpen. De clubs krijgen, na aanvraag en in functie van beschikbaarheid, de mogelijkheid deze bijscholingen 'in house' te organiseren.
  De bijscholingen in het kader van waterpolo, artistiek zwemmen en schoonspringen worden op de VZF bijscholingskalender geplaatst zodat iedereen zich kan inschrijven.
  Clubs kunnen andere bijscholingen laten erkennen op voorwaarde dat deze een sporttechnische inhoud hebben (bv. geen bestuurlijke bijscholing) en open staan voor iedereen. De VZF behoudt het recht om erkenning te weigeren. De aanvraag om deze te laten erkennen moeten min. één maand voor de datum van organisatie op de VZF toekomen.

Geldigheidsduur van de erkenning

 • Bij het voldoen aan de voorwaarden wordt de erkenning als 'Permanent gevormde trainer/lesgever' verkregen op het einde van het seizoen (1 juli).
 • De lijst met 'Permanent gevormde trainers/lesgevers' wordt gepubliceerd op onze website.
 • De erkenning wordt verkregen voor een periode van 1 jaar (01/07 tot 30/06). Deze kan enkel verlengd worden door ieder jaar opnieuw te voldoen aan de voorwaarden.

Voordelen van de erkenning

 • Gereduceerd inschrijvingsgeld op VZF-bijscholingen in het seizoen volgend op de erkenning.
 • Publicatie van erkenning op VZF-website.
 • Extra punten in het kader van het subsidiedossier Jeugdfonds Zwemsport.