Het opleidingscomité zwemmen is opgericht om de noden en behoeften te detecteren betreffende de sporttechnische kadervorming en bijscholing voor de trainers en om een efficiënt en kwaliteitsvol vormingsbeleid uit te werken.
Zij staat ook in voor de gestructureerde organisatie van de cursussen Vlaamse trainersschool (VTS) Sport Vlaanderen.

David De Wandel

Voorzitter + Directeur Sportkaderopleiding VTS

Kian Vanluyten

Lid

Els Knippenberg

Lid

Lode Grossen

Technisch Directeur Topsport