TAK

U bent hier

TAK

TAK = Tijdopnemer - Aankomstrechter - Keerpuntrechter

Bevoegdheid

 • tijdopnemer, aankomstrechter, keerpuntrechter, zwemrechter, oproepkamer verantwoordelijke

Voorwaarden

 • 17 jaar bij aanvang van de theoretische cursus
 • 18 jaar zijn bij benoeming TAK
 • kandidaat moet aangesloten zijn bij de Vlaamse Zwemfederatie als niet-vergunninghouder (NV) of competitievergunninghouder (CV) zie ook praktische richtlijnen
 • minimum aantal keren fungeren, jaarlijks bepaald door het VSC zwemmen
 • bijscholingen verplicht volgen

Inhoud

 • verplichte theoretische cursus en daaraan gekoppelde proef al dan niet in eigen provincie (mag maximum 1 x herhaald worden)
 • 2 stagebeurten na theoretische cursus in eender welke provincie zie ook praktische richtlijnen
 • 2 praktische proeven in eigen provincie, 3de proef optioneel (mag NIET herhaald worden)

Cursus en formulieren

 • nieuwe cursus TAK - versie 2_2020
 • stageformulier tijdopnemer (.pdf)
 • stageformulier aankomstrechter (.pdf)
 • formulier praktijkproef tijdopnemer (.pdf)
 • formulier praktijkproef aankomstrechter (.pdf)

Info opleiding en inschrijving

Cursusplaatsen, data & provinciale cursusverantwoordelijken

Klik hier voor meer info.