Nog beter verzekerd dankzij Arena NV!

07
08

Na overleg met onze jarenlange partner op vlak van verzekeringen, ‘Arena verzekeringen’, werden een aantal zaken toegevoegd in het voordeel van jouw club en leden:

  • Elk bij de zwemfed aangesloten lid is verzekerd voor het beoefenen van zwemmen, artistiek zwemmen, schoonspringen en waterpolo. Daarnaast ook bij activiteiten die gericht zijn op de instandhouding van de conditie: bosloop, fitness, jogging en wandelen. Dit geldt zowel in federaal- als in clubverband, in binnen- en buitenland;
  • De gestelde waarborgen gelden voor alle door het RIZIV erkende prestaties - na tussenkomst van de mutualiteit gedurende max. 2 jaar 150%;
  • De gestelde waarborgen voor tandprothesekosten verhogen:
    • Van €600 naar €1000 per ongeval
    • Van €150 naar €300 per tand

Bekijk hier de beknopte polis.