Doelstellingen

Het is de doelstelling om deze jongeren (Next Generation) intensief te begeleiden en te ondersteunen, zodat ze de mogelijkheden hebben om door te stromen naar de Elite. Het programma van de Next-Gen selectie na EJK gerechtigde leeftijd wordt samengesteld door de topsportcommissie zwemmen en loopt in grote lijnen gelijk met het programma van de Elite. Zwemmers die jonger zijn maar voorlopen op het traject kunnen hieraan toegevoegd worden.

Doelgroep

  • meisjes: 17 tot 19 jaar
  • jongens: 18 tot 20 jaar

Selectiecriteria 2023-2024