Laat je kind pijlen onder de douche!

Het helpt om 'beter' te zwemmen...
01
04

Dagelijks 'pijlen' onder de douche helpt om deze houding natuurlijker aan te nemen in het water. Dat blijkt uit een onderzoek van de UVL.

"De 'pijl houding' is een belangrijke basishouding in het water", aldus professor I. Teelen. "Onze onderzoeken wezen ook uit dat dit een houding is waar iedereen die in de zwemsporten actief is, vroeg of laat mee in contact komt. Of het nu een beginnende zwemmer, een topzwemmer, een schoonspringer, enz. is... Iedereen moet vroeg of laat op zoek naar een efficiënte manier om in/door het water te bewegen."

De onderzoeken van professor Teelen en haar team wezen echter ook uit dat atleten de houding te vaak te weinig onder de knie hebben. Haar assistent, W. Van Wester, doet dit verder uit de doeken.

"We zien twee belangrijke oorzaken die aan de basis liggen van het gebrek aan de kennis en vaardigheden omtrent de 'pijlhouding' bij atleten. Enerzijds zorgt het tekortaan zwemwater vaak voor kortere lessen en bijgevolg wordt aan dergelijke - nochtans primordiale - zaken heel wat minder aandacht besteed. Anderzijds konden we uit ons onderzoek opmaken dat het voor voornamelijk kinderen en jongeren eenvoudigweg niet voldoende is om één, twee of zelfs drie keer per week de houding aan te nemen tijdens lessen/trainingen. Hun brein werkt namelijk helemaal anders dan dat van volwassenen."

Van Wester geeft ook duiding bij het 'huidgeheugen' (een populair woord in West-Vlaanderen). "Mogelijks de allerbelangrijkste conclusie uit onze onderzoeken was dat de huid een 'geheugen' blijkt te bevatten. Daardoor maken onze hersenen een connectie tussen bepaalde houdingen en het 'gevoel' dat de huid op dat moment heeft."

"We konden dus concluderen dat het niet enkel uiterst belangrijk is om goed te leren om een pijlhouding aan te nemen", vult professor Teelen op haar beurt weer aan. Het is ook uiterst belangrijk dat het lichaam op dat moment in contact komt met water. Nadat we dit verder uitdiepten, kwamen we uiteindelijk tot de conclusie dat het goed, of zelfs belangrijk is voor kinderen en jongeren om te pijlen onder de douche."

De oproep van de UVL om 'te pijlen onder de douche' stuit hier en daar wel op verzet. Met name de VVO (Vereniging voor Verenigde Ouders) haalt een belangrijk argument aan om niet al te enthousiast in dit verhaal mee te gaan. "De hoge energieprijzen zijn voor ons in deze het belangrijkste pijnpunt", aldus P. den Afbraak, woordvoerdster van de VVO. "We ontvingen al meerdere reacties van misnoegde ouders dat hun kind(eren) en jongere(n) nu nóg langer onder de douche blijven staan, terwijl hun energiefacturen de voorbije jaren al zo gestegen zijn".

Professor Teelen en haar team zijn zich bewust van de situatie: "Uiteraard zijn wij ons er bewust van dat er gevolgen zijn aan onze bevindingen. Maar goed (leren) zwemmen kan letterlijk levensbelangrijk zijn. Er zullen dus keuzes moeten gemaakt worden", besluiten de professor en haar assistent Van Wester in koor.

Het hele 'pijlverhaal' zal ongetwijfeld nog veel water doen opspatten. Binnenkort zal ook de zwemfed nog 'peilen' naar de bevindingen van haar leden...