Bevoegdheid

  • Kamprechter niveau federatie.
  • Toelating om alle wedstrijden, lessen en bijscholingen bij te wonen en hierover verslag uit te brengen bij de Vlaamse Sportcommissie zwemmen.

Voorwaarden

  • Over geldige competitievergunning beschikken.
  • Bevoegdheid KP bezitten.
  • Lid zijn van en voorgedragen worden door het Vlaams Sportcomité Wedstrijdzwemmen.