Bevoegdheid

  • Kamprechter op wedstrijden met manuele tijdopname.

Voorwaarden

  • Over een geldige competitievergunning bij de zwemfed beschikken.
  • Twee jaar praktijkervaring TAK hebben én minstens 10x gefungeerd hebben als TAK.
  • Maximum 57 jaar zijn bij aanvang theoretische OPLEIDING.
  • Bevoegdheid JP bezitten en minstens 2x als verantwoordelijke JP gefungeerd hebben.

Inhoud

  • Vrijblijvende door de opleidingscommissie georganiseerde theoretische opleiding en verplichte daarbij horende theoretische proef.
  • Verplichte evaluatie en/of mondelinge herkansing voor de theoretische proef.
  • Minstens één stage, een tweede stage is facultatief.
  • Drie praktische proeven bij KP of KF (laatste proef verplicht bij KF). Een vierde proef is afhankelijk van de beslissing van de KF.

Info opleiding en voorinschrijving zonder reeds gekende opleidingsdata*

* als de data gekend zijn worden de kandidaten gemaild voor bevestiging inschrijving.