Bevoegdheid

  • Kamprechter op wedstrijden met manuele tijdopname.

Voorwaarden

  • Over een geldige competitievergunning beschikken.
  • Moet twee jaar praktijkervaring TAK hebben én moet minimum 15x gefungeerd hebben als TAK.
  • Mag maximum 55 jaar zijn bij aanvang theoretische proef.
  • Moet de bevoegdheid JP bezitten.

Inhoud

  • Vrijblijvende theoretische opleiding en verplichte daaraan gekoppelde theoretische proef.
  • Een verplichte evaluatie en/of mondelinge herkansing voor de theoretische proef.
  • Minimum één stage, een tweede stage is facultatief.
  • Drie praktische proeven bij KP of KF (laatste proef verplicht bij KF). Een vierde proef is afhankelijk van de beslissing van de KF.

Leerstof

Info opleiding en inschrijving