Bevoegdheid

  • Jurysecretaris op wedstrijden met enkel manuele tijdopname.

Voorwaarden

  • Over een geldige competitievergunning bij de zwemfed beschikken .
  • Geslaagd zijn in theoretische proef TAK.
  • Minstens op 2 wedstrijden per jaar fungeren waarvan één als verantwoordelijke JP, verantwoorde uitzonderingen worden jaarlijks besproken door het Vlaams sportcomité wedstrijdzwemmen (VSW).

Inhoud

  • Verplichte door de opleidingscommissie georganiseerde theoretische cursus en daarbij horende theoretische proef (mag maximum 1x herhaald worden).
  • Verplichte evaluatie en/of mondelinge herkansing voor de theoretische proef.
  • Eén stage na de theoretische proef in eender welke regio.
  • Eén praktische proef in eigen regio op een wedstrijd met manuele tijdopname bij een door de KF aangestelde JF, K of KP. Eventueel een tweede proef, afhankelijk van de beslissing van de examinator.

Info opleiding en voorinschrijving zonder reeds gekende opleidingsdata*

* als de data gekend zijn worden de kandidaten gemaild voor bevestiging inschrijving.