Ingrid De Kimpe

Ingrid De Kimpe (RSCM) 2022-2026

Ondervoorzitter

"Naast het ondersteunen van de bestaande werking binnen artistiek zwemmen, is het mijn missie om deze sport beter bekend te maken en een plaats te geven in het Vlaamse sportlandschap."

ingrid.de.kimpe@zwemfed.be

Eerdere mandaten: 2019-2022