Initiator Waterpolo: Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het initiëren van beginnende (U9) en lerende (U11) waterpolospelers op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van deze doelgroep en de ontwikkelingsleerlijn van het Meerjaren Opleidingsplan Waterpolo waarbij wedstrijden in tornooivorm worden georganiseerd als onderdeel van het trainingsmoment.

De Instructeur B Waterpolo coacht en traint de gevorderde competitie waterpolospelers U13 en U15 op clubniveau .

Overzicht opleidingen Waterpolo

Niveau Omvang Duur Frequentie en planning Inhoud Toelatingsvoorwaarde
Initiator Waterpolo 65u, waarvan 10u stage 11 lesdagen, gespreid over 3-4 maanden, incl. examens 1-2 per semester Minstens 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.
Instructeur B waterpolo 66u, waarvan 10u stage +/- 10 lesdagen Tbd Het diploma van 'Initiator Waterpolo' bezitten of er mee gelijkgesteld zijn.
Trainer B waterpolo Tbd Tbd Tbd Het diploma van ‘Instructeur B Waterpolo' bezitten of er mee gelijkgesteld zijn.
Bijkomende voorwaarden: tbd
Trainer A waterpolo Tbd Tbd Tbd Nvt

Contact

VTS-Secretariaat, Ina Staessen, tel. +32 2 209 47 22, e-mail: ina.staessen@sport.vlaanderen

Meer weten?

Website Vlaamse Trainersschool (VTS, Sport Vlaanderen)

Via de website van de Vlaamse Trainersschool of de Vlaamse Trainersschool-app kan je het opleidings- en bijscholingsaanbod van de Vlaamse Trainersschool en haar partners raadplegen en ervoor inschrijven.

Opleidingsaanbod zwemmen, waterpolo en artistiek zwemmen (alle opleidingsniveaus)

Consulteer het actuele sportspecifieke opleidingsaanbod van de Vlaamse Trainersschool in samenwerking met de Vlaamse Zwemfederatie op onderstaande interactieve kaart: