Hilde van Houte

Hilde van Houte (TSZ) 2020-2024

Bestuurder

"Gelijke kansen, positief omgaan met diversiteit en een stimulerend klimaat vind ik essentieel zowel in onderwijs als in de (zwem)sport. De keuze voor bestuurder ethisch verantwoord sporten is dan ook een heel bewuste keuze."

hilde.van.houte@zwemfed.be

Eerdere mandaten: /