Doelgroep

 • Leeftijd meisjes: 14 - 16 jaar
 • Leeftijd jongens: 15 - 17 jaar

Voorwaarden

De selectievoorwaarden zijn:

 • Belgische nationaliteit bezitten;
 • Lid zijn van de zwemfed;
 • Één van de richttijden (50m bad) gerealiseerd hebben tijdens het voorgaande zwemseizoen (voorselectie wordt opgemaakt na de BK per categorie);
 • Bij instap voor het programma engageert de zwemmer en begeleiding zich om:
  • Het vooropgestelde programma volledig af te werken;
  • Opvolging door zwemfed mogelijk te maken;
  • Tussentijdse evaluaties met zwemfed mogelijk te maken;

Selectiecriteria 2023-2024

Doelstellingen programma

 • Deze groep heeft als finaliteit deelname aan de Europese Junioren Kampioenschappen, die beschouwd worden als referentietornooi in functie van een verdere doorstroom naar het elite-jeugdprogramma 'Next Generation' en verder, het prestatieprogramma mondiaal of continentaal.
 • In dit stadium van de ontwikkeling van de talentvolle jonge sporter moet het begeleidingsprogramma en omkaderingsprogramma optimaal worden ingevuld. De noodzakelijke keuzes in functie van de sportieve loopbaan in combinatie met studiekeuzes moet tijdens deze fase worden gemaakt.

Aanpak programma

Vanaf dit stadium in de begeleiding worden zowel de stages als de wedstrijden die in functie van de EJK voorbereiding worden georganiseerd in samenwerking met het technisch kader van FFBN (zelfde wedstrijden zelfde trainingslocatie) onder de supervisie van één (nationale of confederale) headcoach.