Doelgroep

 • Leeftijd meisjes 12-13 jaar
 • Leeftijd jongens 13-14 jaar

Voorwaarden

De selectievoorwaarden zijn:

 • Belgische nationaliteit bezitten;
 • Lid zijn van de zwemfed;
 • Één van de richttijden (50m bad) gerealiseerd hebben tijdens het voorgaande zwemseizoen (voorselectie wordt opgemaakt na de BK per categorie);
 • Bij instap voor het programma engageert de zwemmer en begeleiding zich om:
  • Het vooropgestelde programma volledig af te werken;
  • Opvolging door zwemfed mogelijk te maken;
  • Tussentijdse evaluaties met zwemfed mogelijk te maken;

Van bij de start van het seizoen, tot en met de VJTC kunnen zwemmers zich alsnog selecteren voor periode 2 van het programma. Deze zwemmers zullen na de VJTC opgeroepen worden.

Selectiecriteria 2023-2024

Doelstellingen programma

 • Inzetten op het ontwikkelen en verbeteren van de vaardigheden, kennis, eigenschappen en attitude die van meerwaarde zijn voor talentvolle jeugdsporters.
 • Een opleidingsaanbod creëren dat het ontwikkelingstraject van de talentvolle atleet ondersteunt.
 • Het trainingsprogramma van de atleet intensiever opvolgen zodat keuzes en acties (kunnen) ondernomen worden waarmee het trainingsprogramma meer afgestemd wordt op de noden van een topsportopleiding.

Aanpak programma

 • Aan de hand van een opgemaakte analyse, doelstellingen bepalen voor het huidige seizoen en het ontwikkelingsplan transparant maken.
 • De atleet en zijn omkadering, op basis van objectieve metingen, feedback en input geven om het trainingsprogramma te optimaliseren.
 • Het ontwikkelingsplan van de atleet meer individualiseren naar de noden en vereisten binnen het doorstromingstraject.