Hoeveel keer moet een official fungeren om zijn functie te mogen behouden?

 • TAK: 5x per jaar of 10x per 2 jaar
 • Starter/Jurysecretaris: 2x per jaar of 4x per 2 jaar

Voor elke funcie afzonderlijk moet het aantal voorgeschreven beurten gefungeerd worden. Bijvoorbeeld: een TAK met eveneens JP-functie, moet 5x per jaar of 10x per 2 jaar fungeren om zijn TAK-functie te behouden en moet eveneens 2x per jaar of 4x per 2 jaar als JP fungeren om de functie JP te behouden.

Een bijscholing voor officials moet verplicht worden gevolgd, indien dit niet gebeurt zal de official in kwestie geschrapt worden en gelijkgesteld worden aan 3 jaar niet fungeren.

Bij hervatten van officialactiviteit na een periode van inactiviteit dient de official:

 • hiervoor een aanvraag te doen bij de zwemfed en
 • volgende opleidingen te doen:

TAK

na 1 jaar inactiviteit:

 • functie mag opnieuw opgenomen worden

na 2 jaar inactiviteit:

 • theorieles volgen*

na 3 jaar inactiviteit:

 • theorieles volgen*
 • theoretisch examen afleggen
 • 1 praktische proef afleggen

na meer dan 3 jaar inactiviteit:

 • volledige opleiding TAK overdoen*

SP - SF - JP - JF

na 1 jaar inactiviteit:

 • functie mag opnieuw opgenomen worden

na 2 jaar inactiviteit:

 • theorieles volgen* (uitgezonderd: starter)

na 3 jaar inactiviteit:

 • theorieles volgen* (uitz: starter)
 • theoretisch examen afleggen (uitz: starter)
 • 1 praktijkexamen afleggen

na meer dan 3 jaar inactiviteit:

 • volledige opleiding overdoen*

* Er moet geen inschrijvingsgeld betaald worden. Vermeld dit duidelijk bij je inschrijving!