Haaien 2023-2024

21
11

Nieuwe limiettijden en procedure vanaf 1/1/2023

Als een zwemmer van 11 tot en met 18 jaar een bepaalde limiettijd realiseert op een officiële wedstrijd, zal hij/zij een schildje “Jonge Haai” ontvangen van de KBZB (slechts één per kalenderjaar).

Er hoeft hiervoor geen formulier te worden ingevuld. De procedure voor de toekenning van badges gebeurt automatisch op basis van de door de KBZB op Swimrankings geregistreerde tijden.

De KBZB verbindt zich ertoe om, in de mate van het mogelijke, de badges eenmaal per maand naar de clubs te verdelen. De lijst en de limieten zullen zo nodig op de website van de Zwemfed worden bijgewerkt.

Het reglement, de limiettijden, enz. zijn terug te vinden op de website van de KBZB.