Geen kaas gegeten van management? Laat je ondersteunen door het Dynamo Project!

DynamoProject

Dynamo Project

Een project van de Vlaamse Sportfederatie dat zich rechtstreeks richt naar sportclubs en sportclubbestuurders en managementondersteuning biedt:

  • Verstrekken van informatie onder de vorm van gebruiksvriendelijke brochures, tools en andere producten
  • Een documentatiecentrum en centraal aanspreekpunt voor sportclubs: de helpdesk
  • Organisatie van bijscholingen
  • Individuele begeleiding op maat