Geef tieners een stem binnen je sportclub

03
10

Wil jij meer inspraak en betrokkenheid bij de tieners van je sportclub? Wil jij ervoor zorgen dat ze zich beter thuis voelen en langer lid blijven? Met het project 'geef tieners een stem' willen Sport Vlaanderen en de zwemfed ervoor zorgen dat er mét tieners gesproken wordt in plaats van over tieners.

Samen met praktijkexperts, sportclubs, tieners en tienerbegeleiders hebben we verschillende tools voor sportclubs en tienerbegeleiders klaar om:

  • clubtrainers, jeugdsportbegeleiders, aanspreekpersoon integriteit (api)’s te helpen om in gesprek te gaan met hun tieners zodat ze weten wat er bij hen leeft;
  • tieners meer te betrekken in de sportclub door hen inspraak te geven en een sportaanbod te voorzien dat aansluit op de noden van de tieners;
  • via verhoogde tienerbetrokkenheid te zorgen dat tieners langer in de sportclub blijven;

Download de tools gratis op de website van Sport Vlaanderen. Ook alle info omtrent de bijscholingen vind je op die website.