Ethisch adviesorgaan

Het ethisch adviesorgaan komt 2 à 3 keer per jaar samen en, indien nodig, op vraag van het bestuur of GES-verantwoordelijke voor de uitwerking van het Ethisch Integriteitsbeleid.

Samenstelling

Belangrijkste taken zijn:

 • Proactief advies over het integriteitsbeleid aan het bestuur en GES verantwoordelijke van de zwemfed

  • Het aanstellen en jaarlijkse evaluatie van een federatie-API

  • Verdere implementatie van laagdrempelige aanspreekpunten binnen sportclubs

  • Het organiseren van preventie, vorming en sensibilisering inzake grensoverschrijdend gedrag

  • Het implementeren van en toezien op de werking van het handelingsprotocol, gedragscodes en tuchtreglement

  • Een integriteitsbeleid binnen de topsportwerking

 • Reactief advies bij incidenten ter ondersteuning van de federatie -API. De API kan in het kader van collegiaal overleg wel beroep doen op een onafhankelijk persoon van het adviesorgaan afhankelijk van de ernst van de melding of bij een klacht gebaseerd op de verzamelde gegevens. Hier zal advies worden geboden een voorstel te doen met volgende stappen die ondernomen kunnen worden. Deze personen worden steeds ad hoc door de federatie-API (BO) bijeengeroepen.

Tuchtreglement

De werkende leden zijn verplicht het tuchtreglement die door de zwemfed ter beschikking gesteld wordt bij hun aangesloten niet-werkende leden van kenbaar te maken door het linken naar het bestand op hun website, dan wel door het opnemen van dit uittreksel in een eigen huishoudelijk reglement.

Gedragscode

Iedereen beleeft graag plezier in en rond de zwemsport. Om ongewenst gedrag te beperken zijn er een aantal richtlijnen vanuit de zwemfed voor zijn leden opgesteld om te tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. Hieronder kan je de ‘blauwdruk’ Gedrags- en Ethische code van de zwemfed voor iedereen (update februari 2023) terugvinden.

We adviseren onze leden deze gedrags- en ethische code mede op te nemen in het intern (club)reglement gericht aan alle betrokken personen van de clubwerking.

Het uittreksel strafregister in de sportorganisaties

Waarom het strafregister opvragen bij lesgevers en trainers?

Als sportorganisatie krijg je op die manier een zicht op eerdere veroordelingen voor onder andere zedenfeiten. Je kunt daardoor een beter oordeel vellen of iemand geschikt is om met minderjarigen te werken. Deze maatregel komt er na een gezamenlijk decreet van Vlaams minister van Justitie en Handhaving en Vlaams minister van Sport.

Sportorganisaties ondernemen al veel actie om een ethisch en veilig sportklimaat te creëren. Met het opvragen van het uittreksel geef je als club een duidelijk bijkomend signaal dat je de aanpak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ernstig neemt.

Dit decreet is van toepassing voor het (op)nieuw aanstellen van o.a. trainers en gaat in werking vanaf 1 februari 2023. De datum van de overeenkomst bepaalt hier of het decreet al van toepassing is of niet.

Wanneer iemand dus (zeden)feiten op zijn of haar strafregister heeft staan, zal je als sportorganisatie vanaf 1 februari 2023 moeten oordelen of die een reden kunnen zijn om iemand al dan niet te weigeren. Er kan hiervoor ondersteuning geboden worden door de federatie API of door een medewerker van ICES.

Hoe zien we dit toe te passen in de praktijk?

1/ Sport Vlaanderen ontwikkelde een draaiboek:

Met dit draaiboek wordt meer duidelijkheid gegeven over de toepassing en uitwerking van de verplichting. Het draaiboek biedt een eerste houvast voor sportorganisaties (clubs, federaties...).

2/ Geen zin om het draaiboek te doorgronden? Nood aan concrete antwoorden?

Vanuit de Vlaamse Sportfederatie en ICES ontwikkelden we een handig stappenplan:

EN een digitale wegwijzer op maat van clubs

In een notendop

 • Het strafregister dient opgevraagd te worden van meerderjarige trainers/vrijwilligers die minderjarige kinderen begeleid.
 • Het strafregister kan online aangevraagd worden door de trainer/vrijwilliger zelf.
 • Het strafregister mag niet bijgehouden worden door de club, enkel ingekeken en beoordeeld worden. Het mandaat binnen de club zal een persoon zijn met verantwoordelijkheidsgevoel en die discreet zal omgaan met de info. Dit kan, maar hoeft niet de club API te zijn.
 • De club houdt een lijst bij van de namen en vinkt aan van welke trainers/vrijwilligers dit in orde is + noteert de datum.

Vragen en/of bezorgdheden hierover?

Heb je vragen of meer hulp nodig rond het uittreksel strafregister?

Klik hier voor ‘vraag en antwoord’ op veel gestelde vragen over de controle uittreksel strafregister.

Volgende organisaties helpen je graag verder op weg voor:

 1. Alle vragen rond de verschillende stappen die een club moet uitvoeren
  Vlaamse Sportfederatie, info@vlaamsesportfederatie.be, tel. 09 396 80 60
 2. Alle vragen bij de beoordeling van het uittreksel uit het strafregister.
  ICES (Ethisch Sporten), info@ethischsporten.be, tel. 09 243 11 36
 3. Wil je meer achtergrondinformatie over het decreet en het integriteitsbeleid in Vlaanderen? Surf dan even door naar de website van Sport Vlaanderen

OF aarzel niet de GES- verantwoordelijke (gretl.vandame@zwemfed.be) en/of de federatie API (api@zwemfed.be) van de zwemfed te contacteren

Deze maatregel alleen is zeker niet zaligmakend, maar het is wel een extra verdedigingsmuur rond de sportorganisaties net zoals het tuchtreglement en de gedragscodes.