Ethisch adviesorgaan

Het ethisch adviesorgaan komt 2 à 3 keer per jaar samen en, indien nodig, op vraag van het bestuur of GES-verantwoordelijke voor de uitwerking van het Ethisch Integriteitsbeleid. 

Samenstelling 

Belangrijkste taken zijn: 

 • Proactief advies over het integriteitsbeleid aan het bestuur en GES verantwoordelijke  van de zwemfed

  • Het aanstellen en jaarlijkse evaluatie van een federatie-API

  • Verdere implementatie van laagdrempelige aanspreekpunten binnen sportclubs

  • Het organiseren van preventie, vorming en sensibilisering inzake grensoverschrijdend gedrag

  • Het implementeren van en toezien op de werking van het handelingsprotocol, gedragscodes en tuchtreglement

  • Een integriteitsbeleid binnen de topsportwerking

 • Reactief advies bij incidenten ter ondersteuning van de federatie -API. De API kan in het kader van collegiaal overleg wel beroep doen op een onafhankelijk persoon van het adviesorgaan afhankelijk van de ernst van de melding of bij een klacht gebaseerd op de verzamelde gegevens. Hier zal advies worden geboden een voorstel te doen met volgende stappen die ondernomen kunnen worden. Deze personen worden steeds ad hoc door de federatie-API (BO) bijeengeroepen.

Tuchtreglement

De werkende leden zijn verplicht het tuchtreglement die door de zwemfed ter beschikking gesteld wordt bij hun aangesloten niet-werkende leden van kenbaar te maken door het linken naar het bestand op hun website, dan wel door het opnemen van dit uittreksel in  een eigen huishoudelijk reglement.

Gedragscode

Om ongewenst gedrag te beperken zijn er een aantal richtlijnen vanuit de zwemfed voor zijn leden opgesteld om te tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. We adviseren iedereen die bij de club betrokken is, er kennis van te nemen of de bestaande gedragscode van de club aan te vullen.

Deze gedragscodes zijn ingedeeld voor de verschillende doelgroepen: