• Een laagdrempelige en attractieve vorm van waterpolo voor een breed publiek in de markt zetten.
  • Een leuk alternatief tijdens zomermaanden om de geliefde sport te kunnen beoefenen.
  • De belangstelling en aandacht voor de sport verhogen.
  • Meer spelers, meer clubs, schaalvergroting.
  • Inspelen op de internationale trends