Corona-wedstrijden

Wees solidair met elkaar en hou het veilig
20
10
Corona-wedstrijden: wees solidair met elkaar en hou het veilig

De laatste weken hebben wij een aantal wedstrijden kunnen bijwonen, en we willen als zwemfed-team alle organisatoren heel erg bedanken voor de grote inspanningen die zij zich getroosten om de competities te laten doorgaan en deze volledig corona-proof te organiseren. De draaiboeken zijn indrukwekkend en de uitvoering vlekkeloos.

We beseffen bij de zwemfed heel erg dat de organisatie van een corona-wedstrijd nog veel meer werk vraagt dan normaal, maar ook dat een club er heel veel emotionele voldoening kan uit halen. Financieel is dat echter een andere zaak. Wij kunnen jullie dus niet genoeg bedanken voor deze inspanningen die ervoor zorgen dat onze zwemmers hun broodnodige wedstrijdritme kunnen opdoen en resultaat kunnen zien van hun trainingsinspanningen.

We hopen dan ook – met jullie - dat ook na deze week wedstrijden in zwembaden mogen blijven doorgaan en hebben genoteerd dat onze minister in het vragenuurtje in het parlement op 7 oktober zei dat zwembaden bij de laatsten waren om open te gaan, maar dat voortschrijdend inzicht heeft geleerd dat ze de laatsten zullen zijn om terug te sluiten.

De talrijke besmettingen in de maatschappij kunnen we niet ontkennen. Het virus is aan een opmars bezig. We merken dat ook op de wedstrijden, waar redelijk wat lege plaatsen te zien zijn van zwemmers die in quarantaine zitten, soms een hele bubbel. We bedanken alle clubs dat ze hier eerlijk over communiceren en hun verantwoordelijkheid nemen t.o.v. de andere zwemmers, trainers en organisatoren. We raden ook sterk af om nog publiek op wedstrijden toe te laten zodat alle voorrang kan gegeven worden aan het creëren van een veilige omgeving voor zwemmers, trainers, bestuurders en officials.

We zouden jullie willen vragen om solidair te zijn met elkaar. De besmettingen komen van buitenaf, van reizen, contacten op school, contaminaties binnen de familie of vriendenkring. We vragen daarom aan organiserende clubs om de 0,7 euro startgeld die we als zwemfed niet innen, terug te storten aan de clubs die met laattijdige annulaties of uitwijzingen zitten omwille van corona, zodat deze clubs niet gestraft worden voor zaken die buiten hun wil om zijn gebeurd en die ook hen financieel zwaar treffen. We zien dit als een minimum, we moedigen zeker aan om meer te doen dan dat, al beseffen we ook dat dat niet evident is gezien de financiële verliezen waar heel wat wedstrijdorganisatoren al mee te maken hebben.

Het is ons ook ter ore gekomen dat door het beperkter aantal wedstrijden, een aantal zwemmers van 13 jaar en ouder, niet gemakkelijk de kans krijgen om deel te nemen. Onlangs was ikzelf op een kleinschalig event in Zaventem, waarbij 2 clubs een wedstrijd organiseerden. Voor clubs die niet veel moeten betalen voor zwemwater en ook wat officials hebben, is het misschien een idee om een wedstrijd met enkele clubs te doen (2 tot 4). Op deze manier kan je immers in een bad met beperkte ruimte toch alle zwemmers de kans geven om mee te doen en bubbels goed van elkaar te scheiden. Wees ook niet bang om een paco-wedstrijd te organiseren. Kinderen hebben meer dan ooit nood aan iets om naar uit te kijken en zich te amuseren.

Zoals jullie weten, staan we als zwemfed-team ter beschikking van jullie om op vragen te antwoorden. Goede ideeën zijn ook altijd welkom en kunnen op deze manier gedeeld worden met alle clubs. Nogmaals dank voor al jullie inspanningen en we zien elkaar hopelijk de komende weken op een wedstrijd.

Hou het veilig in deze moeilijke tijden.

An Rydant
Algemeen Directeur