Wil je aan competitie artistiek zwemmen doen? Dan heb je een bepaalde technische vaardigheid nodig, die je toelaat de basisfiguren van het artistiek zwemmen te kunnen uitvoeren. Het brevettensysteem is enerzijds een gids om zwemmers en hun coaches te helpen bij het aanleren van deze basisvaardigheden, anderzijds test het ook hun vooruitgang.
Zwemmers die aan competitie artistiek zwemmen willen doen, moeten 3 competitie brevetten behaald hebben.

Nota hierbij:
De reeks brevetten werd opgesteld om na het behalen ervan, in te stromen in de leeftijdsgroep U12. De praktijk leert dat sporters bij voorkeur minstens 2 jaar ervaring opdoen in die leeftijdsgroep vooraleer ze overgaan naar de leeftijdsgroep Youth.
Meerdere Vlaamse clubs stellen daarenboven minimum te behalen scores in bij de overgang van de groep U12 naar Youth.

De Vlaamse Sportcommissie steunt de onafhankelijkheid van clubs bij het stellen van mimimum vereisten voor de overgang van jongeren naar een volgende leeftijdsgroep.


Sporters ouder dan 20 jaar die aan competitie willen starten, moeten deze brevetten niet behalen. De Vlaamse Sportcomissie adviseert hen echter wel om de oefeningen van de brevetten te leren. Het is een goede leidraad om alle nodige technieken te verwerven.