Selectiewerking op KBZB niveau

De volledige Selectiewerking wordt gecoördineerd op Belgisch niveau.
Info: Belsynchro@gmail.com of info@belswim.be