Assist & Team Manager

U bent hier

Assist & Team Manager

Integratie G-zwemmers in de Vlaamse Zwemfederatie

Sport Vlaanderen is de stuwende factor van een doorgedreven integratiebeleid bij alle door hen ondersteunde federaties. Ook de Vlaamse Zwemfederatie heeft aan de oproep van Sport Vlaanderen gehoor gegeven.

2020 is het jaar waarin de integratie van G-sporters binnen de reguliere federatie voltrokken wordt. Voor onze clubs verandert er in principe weinig, de enige wijzigingen die merkbaar zullen worden, situeren zich in het wedstrijdgedeelte en in de ledenadministratie.

Momenteel komen een 15-tal geclassificeerde G-zwemmers uit voor een VZF-club. Het is de bedoeling dat ons G-leden aantal gestaag groeit door een aantrekkelijk integratiebeleid te voeren.

Wat verandert er concreet?

De clubsecretaris moet voor G-zwemmers met een sportklasse enkel hun beperking aanduiden in Assist.  De sportklasse en de uitzonderingen worden vervolgens door de VZF ingevuld.

G-zwemmers aan wie een sportklasse werd toegekend, zullen een CV-nummer krijgen dat begint met een ander cijfer:  bij de jongens/heren zal het CV-nummer met een ‘3’ beginnen, bij de meisjes/dames met een ‘4’.

G-zwemmers die geen sportklasse hebben, zijn niet verplicht om hun beperking aan te duiden. Om de nodige statistische gegevens te kunnen voorleggen, vragen wij aan de clubs om dit, mits toestemming van de ouders, toch te vermelden.

Bij elke wedstrijd zal/zullen op het programma de uitzonderingscode(s) vermeld worden naast de naam. Om dit voor elke organisator zichtbaar te maken, dienen de sportsecretarissen in Team Manager de sportklasse (S – SB – SM) aan te duiden, alsook de uitzonderingscode(s) die de zwemmer toegewezen kreeg. Vergeet ook niet het CV-nummer van de G-zwemmer manueel te wijzigen in Team Manager!