De clubsecretaris moet voor G-zwemmers met een sportklasse enkel hun beperking aanduiden in Assist.

G-zwemmers die geen sportklasse hebben, zijn niet verplicht om hun beperking aan te duiden. Toch vragen wij aan de clubs om dit, mits toestemming van de ouders, te vermelden.

De sportsecretarissen dienen in Team Manager de sportklasse (S - SB - SM) aan te duiden, alsook de uitzonderingscode(s) die de zwemmer al dan niet toegewezen kreeg.