Wat kan ik als club/trainer/club-API doen om een preventief en reactief ethisch beleid te voeren?  

Stel een club-API aan

Een Aanspreekpersoon Integriteit binnen de club is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Zorg ervoor als club dat je club-API bekend is bij de zwemfed, dit kan door de functie van ‘ club-api’ bij dit lid aan te duiden in het lednebeher van Assist. Dit maakt de communicatie met het aanspreekpunt van de club gemakkelijker als er een melding rechtstreeks via de federatie binnen komt.

Moedig de API (en anderen) aan tot het volgen van bijscholingen

Zie aanbod vormingen.

Maak grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar en communiceer deze info op verschillende manieren en tijdstippen

  • zodat jongeren die geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag, aangemoedigd worden om hulp te zoeken. Noteer ook het aanspreekpunt van de club op de affiche.

  • Zet de info op jullie website en neem de info mee in jullie nieuwsbrief, op jullie sociale media ( regelmatig doorheen het jaar)

  • Stel de club-API voor aan jouw doelgroepen tijdens julie informatieavond bij het begin van het seizoen of een andere online/live bijeenkomst van je club. Een bekend gezicht maak de drempel al een stuk lager om iets te melden.

  • Garandeer altijd discretie zowel voor het slachtoffer als voor een dader.

  • Bekijk maandelijks de ethische boodschappen van de zwemfed nieuwsbrief, deze kan je delen binnen je clubbestuur - en werking.

  • Zorg dat je clubbestuur, trainers, lesgvers en medewerkers weten wie je bent en wat jouw rol als club-API inhoudt. Bekijk met hen allen of zij jouw contactgegevens kennen en mede opnemen in hun brochures, presentaties gericht aan de sporters, ouders...

Tools integratiebeleid zwemfed 

Als zwemfed bieden wij de nodige ondersteunende instrumenten aan binnen het kader van van de verplichtingen binnen het decreet rond het voeren van een ethisch en integriteitssbeleid. Heb je extra vragen naar ondersteuning, contacteer de GES-verantwoordelijke van de zwemfed.

Tools integratiebeleid ICES

De Toolkit Grensoverschrijdend gedrag helpt sportclubbesturen bij het voorkomen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag in de sport. De Toolkit bestaat uit 6 stappen en per stap zijn er een aantal ondersteunende instrumenten. Afhankelijk van de capaciteit en het engagement binnen jouw club kan je basisacties nemen, iets meer doen of een totaalaanpak uitwerken.

TIME OUT tegen PESTEN

Aan de hand van 6 concrete TOP-acties helpen we jouw club om te groeien tot een pestvrije sportorganisatie. Per actie krijg je informatie, praktische tips en hulpmiddelen om aan de slag te gaan in jouw sportorganisatie en zo het hele parcours af te leggen! Stappenplan


Lees deze zwemfed-tool na:

TIME OUT tegen PESTEN

Een sterk plan tegen pesten

  1. Bezoek de website Kies Kleur Tegen Pesten en schrijf je op nieuwsbrief om tips en bouwstenen te ontvangen om pesten te voorkomen.
  2. Bestel het doeboek (ICES) tegen pesten, deze staat vol leukke spelletjes en leerrijke tip voor 10 tot 12 jarigen.
  3. Check de website Alles Over Pesten om info op jouw maat te vinden over pesten.

Voor elke doelgroep bestaat een wegwijzer:

AANWERVINGSBELEID trainers, lesgevers en andere medewerkers 

In een zwemclub nemen heel wat mensen taken op zich en werken zo bewust of onbewust mee aan een ethisch sportklimaat. Net omdat men zo dicht bij de zwemmer staat, heeft de sportbegeleider een cruciale rol in dit geheel en heeft hij zowel een voorbeeldfunctie als signaalfunctie binnen het integriteitsbeleid en is het dus belangrijk te weten wie er als begeleider actief is (achtergrond, ervaring, motivatie …)

2. Aangepast modeldocumenten

Binnen een sportclub kan je ook overeenkomsten afsluiten met je vrijwilligers, trainers, verenigingswerkers… Wist je dat de Vlaamse Sportfederatie modeldocumenten aanbiedt om zo’n overeenkomst af te sluiten? Deze zijn ook aangepast en bevatten nu de registraties voor het decreet rondom het ‘ uittreksel strafregister”.

Meer info over het ‘uittreksel strafregister’ vind je hier.

Ondersteunende TOOLS voor jonge sporters samen met hun begeleiders 

Ontdek ook het doeboek Time-Out tegen Pesten voor sportende kinderen van 10 tot 12 jaar van ICES.

Ga aan de slag met de Sport met grenzen op jongerenmaat.

Ontdek de aangeboden tool van GRENSWIJS en doe de oefeningen met sportspecifieke cases.

Sport met grenzen op jongerenmaat