Doelgroep

  • Leeftijd meisjes: 11-12 jaar.
  • Leeftijd jongens: 12-13 jaar.

Voorwaarden

  • De Belgische nationaliteit bezitten en lid van de zwemfed zijn;
  • Geselecteerd zijn door de zwemfed;
  • Deelnemen aan het vooropgesteld programma.

Doelstellingen

Vooreerst is het de intentie om jonge zwemmers regelmatig samen te laten trainen in een andere setting dan de vertrouwde omgeving onder leiding van andere coaches, die de generieke begeleidingsprincipes van de zwemfed zowel sporttechnisch, inhoudelijk als didactisch- pedagogisch, hanteren.

Ten tweede ligt het in de bedoeling van de begeleidingsstaf om correcte instructies en begeleidingstools toe te passen tijdens de aangeboden trainingsmomenten. Allereerst zal er aandacht zijn voor een correcte droogopwarming. Daarnaast zal de opbouw van de trainingen vanuit fysiologisch en didactisch oogpunt rekening houden met de ontwikkelingsfase waarin deze kinderen zich bevinden. Er zal ook veel aandacht geschonken worden aan de technische aspecten van de vier zwemslagen, maar ook van de starts en de keerpunten. Tenslotte zal er de nodige aandacht zijn voor de cooling down op het droge, zoals stretching, voeding, enz.
Om dit effectief te realiseren zal er een centrale follow-up zijn van de aangeboden trainingsstof met voldoende informatie beschikbaar rond alle relevante items, specifiek voor deze doelgroep. Daarnaast zal elke deelnemer kunnen genieten van één volledige bewegingsanalyse van de zwemslagen in het centrale Topsportbad in Antwerpen.

Tenslotte blijft het uiteraard ook de bedoeling om de meest talentrijke zwemmers te identificeren, zodat ze in een later stadium adequaat kunnen worden opgevolgd.

Info seizoen 2022-2023

Zwemmers 2022-2023

Trainingen 2022-2023

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Drills

Alle drill-oefeningen verschijnen na afloop van elke laatste SA-training op ons YouTube-kanaal.