Zwembaden in nood – Red het zwemmen

23
03

De zwembadsector bevindt zich al een hele tijd in woelig water. Er stellen zich verschillende problematieken die elkaar opvolgen, versterken, enz. Zwembaden (dreigen te) sluiten, definitief of voor een bepaalde periode, openingsuren en tarieven wijzigen in het nadeel van de 'gebruiker'. Dit alles heeft tot gevolg dat het tekort aan zwemwater alleen maar groter wordt. Voor heel wat zwembadgebruikers, jong en oud, vallen lessen, hobby's, enz. weg.

Met een open brief vraagt Netwerk Lokaal Sportbeleid om zwembaden voor iedereen toegankelijk en bereikbaar te houden. Bewegen in het water is als fietsen: je leert het als kind op een veilige manier en je kan het je hele leven lang beoefenen als onderdeel van een gezonde én fitte levensstijl. 'Zwemsporten' is zoveel meer dan sporten.

De zwemfed ondertekende mee de open brief waarin gepleit wordt voor maatregelen die de zwembaden helpen om:

  • Alle kinderen in Vlaanderen veilig te leren zwemmen:
    o Op school (brede basis in zowel lager als secundair onderwijs);
    o Naast school (zwemlessen als vrije tijd);
  • Zwembaden voor alle gebruikers betaalbaar te houden (toegangsprijzen publiek, huurgelden clubs, enz.);
  • Zwemmen voor alle inwoners bereikbaar te houden (zwembaden moeten open kunnen blijven);
  • Veiligheid in zwembaden te garanderen (voldoende redders voorzien);

Lees de volledige open brief én onderteken hem mee via onderstaande link!