Vrijwilliger(s) in de spotlight

Jan Cocquyt & Eric Willems
04
03

Van 25 februari t.e.m. 5 maart 2023 vindt de jaarlijkse 'Week van de Vrijwilliger' plaats. Ook voor onze werking en voor die van de clubs, zijn vrijwilligers onontbeerlijk. Daarom plaatsen we deze week een aantal van die vrijwilligers in de picture.

Dit keer schenken we aandacht aan twee heren die al heel wat jaren aan vrijwilligerswerk op hun teller staan hebben, maar nog stevig blijven doorgaan: Jan Cocquyt (ALZV) en Eric Willems (SWEM). We lieten hen graag aan het woord over hun 'activiteiten'.

Jan Cocquyt

1. Dag Jan, wat houdt jouw vrijwilligerswerk in het Open Waterzwemmen precies in?

Dat varieert. Zo volg ik binnen de zwemfed zelf de reglementen omtrent het open water zwemmen op. Daarnaast ben ik ook steeds op zoek naar alternatieve mogelijkheden om open water wedstrijden te organiseren. Ik volg de evolutie van het open water zwemmen in België op en onderhoud ook contacten met buitenlandse open water organisaties. En ten slotte ben ik uiteraard ook aanwezig op de vergaderingen van het Vlaams sportcomité open water zwemmen.

In mijn eigen club, ALZV, ben ik penningmeester en verzorg dus de betalingen voor wedstrijden, aan coaches, regel de lidgelden, enz. Ook in die hoedanigheid woon ik de maandelijkse bestuursvergaderingen bij. Ik geef ook nog een maal per week les aan een groep kinderen van ca. 6 tot 8 jaar.

2. Hoe ben je erin gerold ?

Toen mijn oudste zoon op 8-jarige leeftijd wou starten met competitiezwemmen, ging ik als supporter mee om de wedstrijden te volgen. Voor mij was het iets totaal nieuws. Dus ik sloot mij aan bij de bestaande groep supporters (ouders) en zat een hele namiddag in de cafetaria. 's Avonds ging ik dan ‘met een stuk in de kraag’ naar huis... (lacht) dat was niet het supportersleven dat ik me had voorgesteld… Ik wilde liever de wedstrijd ‘on the field’ volgen. Dus official worden leek mij een betere optie. Daarna ging het snel.

Toen de club plots zonder trainer kwam te zitten - en gezien mijn getoonde belangstelling - werd ik gevraagd om ‘tijdelijk’ dat trainerschap waar te nemen. Dat ‘tijdelijk’ werd uiteindelijk een 10-tal jaar, tot mijn jongste zoon overstapte naar een meer ambitieuze club. Ik volgde mee, maar bleef deze keer aan de kant staan. Tot die nieuwe club mij aanspraak om ook daar in het bestuur te stappen en ik werd er opnieuw sportsecretaris. Ondertussen had ik me ook kandidaat gesteld om in de open water commissie te zetelen, wat meteen lukte.

En nu zijn we dus op het punt waar ik nu sta.

3. Wat geeft je voldoening aan je vrijwilligerswerk.

De appreciatie die je krijgt van de kinderen (en de ouders).

4. Hoe is je band met andere vrijwilligers ?

Zeer goed. Ik kan makkelijk met iedereen overeenkomen, omdat we tenslotte allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben.

5. Hoe zie je je toekomst nog, als vrijwilliger?

Ik zou dit graag nog enkele jaartjes volhouden, tot zolang ik er geen genoegen meer in vind. Dan is het tijd om plaats te ruimen en om plaats te maken voor (eventuele) opvolgers.

6. En ten slotte: Heb je vormingen, bijscholingen of dergelijke moeten volgen?
Afgezien van de officialopleiding, heb nooit speciale opleiding gevolgd. Ik heb wel heel veel 'gestolen' met mijn ogen...

Eric Willems - SWEM

Dag Eric, wat houdt jouw vrijwilligerswerk in?

Als secretaris van de club ben ik, samen met andere mensen in het bestuur, verantwoordelijk voor het administratieve werk dat bij een club hoort. Mijn taak is vooral het inschrijven van de masters en open water zwemmers voor wedstrijden. Ook het opmaken van de voorprogramma’s en het opmaken van de jeugd, masters, ijsberen en paco-wedstrijden en maken van de wedstrijdprogramma’s in Meet Manager.

Samen met mijn vrouw staan we dan ook nog vijf maal in de week in voor het geven van trainingen in het zwembad. Mijn vrouw focust zich op dat moment op de administratieve taken en ikzelf geef zwemles aan de kinderen van 3, tot hun eerste zwembaantjes in het grote bad.

Ook in de weekends zijn we soms bezig met het organiseren van wedstrijden en vroeger, vanaf 1991, als official op jeugdwedstrijden in het open water en bij masterwedstrijden. Nu is dat 'enkel' nog in het open water, bij masters en bij G-zwemmers.

Ik ben ook 12 jaar actief geweest in het Provinciaal Bestuur van Oost-Vlaanderen.

Hoe ben je erin gerold?

Mijn eigen kinderen leerden begin de jaren tachtig zwemmen en daarna gingen ze ook wedstrijden zwemmen. Eerst waren we aangesloten bij St-Niklaas en daarna, in 1987, werd SWEM-Vrienden opgericht. Van dan af tot op heden heb ik steeds meegewerkt als vrijwilliger in verschillende functies.

Wat geeft jou voldoening in je vrijwilligerswerk?

Alleen al het 'bezig blijven' en zeker bij het lesgeven de blijheid van de kleinsten wanneer zij hun eerste 25 meters alleen en zonder hulp kunnen zwemmen.

Hoe is je band met andere vrijwilligers?

Er is een goede samenwerking in de club met alle andere leden die als vrijwilligers de club op een goede manier in werking houden. Iedereen in de club, van bestuur, over trainers, tot helpers, werkt op vrijwillige basis.

Hoe zie je je toekomst als vrijwilliger binnen de zwemfed?

Ik zal zoveel mogelijk blijven doen zolang het gaat!

Heel erg bedankt voor alles wat jullie al die jaren al gedaan hebben en nog zullen doen, heren. En we hopen van ganser harte dat jullie een voorbeeld mogen vormen voor (jonge) lezers om ooit klaar te staan als jullie opvolger(s).